นับจากที่บรรดากลุ่มชนกลุ่มหนึ่งรวม

 

ตัวกันใส่เสื้อสีแดง   เรียกตัวเองว่ากลุ่มนปช.เข้ามารวมชุมนุมใหญ่กันที่ราชประสงค์  เป็น

 

การรวมพลพรรคคนรักทักษิณที่เคยเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของไทย  ราที่เป็นคนไทยต้อง

 

ยอมรับว่าเกิดความไม่สงบต่อบ้านเมืองเรา  นับตั้งแต่กลุ่มผู้ชุมนุมได้รวมตัวกันเพื่อเรียก

 

ร้อง  เพื่อต้องการให้รัฐบาลยุบสภา 

 

                                                      

 

 

 

.

                                                              

                                                             เราจะเห็นว่ามีปัญหาต่างๆต่างรุ่มเร้าเข้ามาไม่

 

ขาดสาย นับจากที่มีกลุ่มชนสีแดงเหล่านี้มาร่วมชุมนุมกัน  ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ สาเหตุ

 

 ทำให้ผู้คนเดินถนนเดือดร้อนมากๆ คือ  การมีระเบิดไปลงตามสถานที่ชุมชนต่างๆไม่เว้น

 

แต่ละวัน ทั้งในกรุงเทพที่กลุ่มผู้ชุมนุมยึดพื้นที่ราชประสงค์และสีลม ที่เป็นพื้นที่เป็นหัวใจ

 

สำคัญเป็นที่ตั้ง ของธนาคาร แหล่งรวมศูนย์การค้า ธุรกิจการเงินการธนาคารที่ใหญ่ที่สุด

 

ในแผ่นดินไทยเป็นพื้นที่ชุมนุม

                                                                                 เมื่อแกนนำผู้ชุมนุมกลุ่มนี้

 

ประกาศขอยกระดับการชุมนุม ความกร้าวมีมากขึ้นทุกวัน  เริ่มมีการบาดเจ็บจากการปะทะ

 

กันระหว่างผู้ชุมนุมและเหล่าทหารที่ต้องทำหน้าที่ปกป้องคุ้มกันบ้านเมือง  อำนาจรัฐที่มี

 

อยู่ในมือดูเหมือนจะไม่เฉียบขาดเท่าไหร่นัก เพราะสื่อมวลชน ทหารตำรวจ ที่ทำหน้าที่

 

หนอนบ่อนใส้ทะลุทะลวงข้อมูลจากการประชุมผู้นำในรัฐบาล

 

                                                          ส่วนใหญ่ยิงบรรดาดาพวกส.ส.ที่เป็นกลุ่มทุน

 

นิยมสามานย์  เป็นสุนัขรับใช้ ข้าเต่าเก่าเลี้ยง จะเป็นกลุ่มคนที่โยงใยกับระบอบทักษิณ  ที่

 

มีความจงรักภักดียังมีอยู่มากมาย พวกนี้เป็นตอม่อที่ใหญ่เกินกว่าที่ปราบให้สลายไปได้ใน

 

ระยะเวลาอันรวดเร็วทันใจประชาชนทั่วไป

 

                                                 เมื่อเครือข่ายที่โยงใยระบอบทักษิณ ยังมีผลไม้เน่าเฟะ

 

ตามสถานที่ต่างๆ ยังหลงเหลืออยู่ ทั้งสถานที่ราชการมหาวิทยาลัย โรงพยาบาล วิชาชีพ

 

ต่างๆทุกวิชาชีพ มีทั้งนักวิชากร หมอ วิศวกร นักธุรกิจทุกเครือข่ายที่เคยมีผลประโยน์ร่วม

 

กันต่างถูกวางตัวกันไว้เรียบร้อยการจะกำจัดให้หมด ชนิดขุดรากถอนโคนทำได้ยากยิ่ง

 

การสลายการชุมนุมต้องทำแบบน่าสงสารเหลือเกิน   เพราะเราจะเห็นภาพทหาร  ตำรวจ

 

โดนกลุ่มพวกเสือแดง Hard core ที่ถนัดในเรื่องการก่อเหตุที่มีความรุนแรงมากขึ้นทุกวัน

 

 

 

                                             ในที่สุดเมื่อประชาชนทนไม่ไหว  เพราะเห็นว่าในฐานะที่

 

เป็นคนไทยที่ไม่มีอาวุธเดินไปมากลางถนน อาจถูกพวกกลุ่มอันพาลทำร้ายก็เป็นไปได้

 

ง่ายดายเหลือเกิน  หน้าที่ของคนไทยไม่อาจทำอะไรได้เลย  นอกจากทุกคนต้องดูแลตน

 

เองและครอบครัว  เมื่อเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตทรัพยืสิน จะฝากบ้านไว้กับใครหรือ 

 

ตำรวจไม่ทำงานกันแล้ว  ไม่สนใจประชาชน  สนใจแต่เรื่องราวของตัวเอง  ยิ่งพวกที่มียศ

 

ใหญ่โตยิ่งเมินเฉย น่าอดสูใจยิ่ง

 

 

                                                

                                    เมื่อทนไม่ไหวทุกคนต้องออกมารวมตัวกัน  เพื่อบอกว่าสิ่งที่ตัว

 

เองไม่เห็นด้วยกับกลุ่มเสื้อแดงที่มาชุมชมภายใต้ความสงบ สันติ อหิงสา ไม่เคยทำตาม

 

คำกล่าวที่ลั่นวาจาไว้  กลุ่มแกนนำไม่มีวาจาที่น่าเชื่อถืออีกต่อไป โป้ปดมดเท็จไปวันๆ ไม่

 

มีสัจจะในหมู่โจรฉันใดพวกคนกลุ่มนี้ก็ไม่ต่างกัน  เมื่อเหตุการณ์เป็นอย่างนี้  คนไทยจึง

 

รวมกลุ่มกันเอง  เสียงเงียบออกมาตะโกนดังๆ แล้ว

 

 

 

 

 

 

 

 

เวลาเป็นสิ่งมีค่าเสมอ

เราไม่เคยพลั้งเผลอให้ล่วงเลยไป

ทุกครั้งที่เรารอคอยใคร

รู้สึกว่าจิตใจแสนร้อนรน

 

หากไม่คิดว่ารอคอย

จิตใจเราจะไม่ถดถอยสับสน

จึ่งเริ่มตั้งสติใหม่เตือนตน

 

ควรต้องเติมความอดทนปนเข้าไป

 

 

 

ถ้อยคำและความคิด

 

โดย

 


KorP@I

 

02/05/2553