มิดอิ่มซิ่ม

"มิดอิ่มซิ่ม" "มิดจ้อย" "มิดจี่หลี่"..เป็นจัังซี่ จังซั่น มันเป็นจังได๋

“มิดอิ่มซิ่ม” “มิดจ้อย” “มิดจี่หลี่”..เป็นจัังซี่ จังซั่น มันเป็นจังได๋

มิดอิ่มซิ่ม

“มิดอิ่มซิ่ม” “มิดจ้อย” “มิดจี่หลี่”
เป็นจัังซี่ จังซั่น มันเป็นจังได๋
Short url : http://goo.gl/mXSOi6

มิดอิ่มซิ่ม,


มิดอิ่มซิ่ม

 

“มิดอิ่มซิ่ม” “มิดจ้อย” “มิดจี่หลี่”
เป็นจัังซี่ จังซั่น มันเป็นจังได๋
เป็นอย่างนี้อย่างนั้นมันเป็นอย่างไร
สงบ สยบเคลื่อนไหว หายใจ เบา

samunchon khonsamun
สามัญชน 22 กุมภาพันธ์ 2558
http://goo.gl/mXSOi6

#มิดอิ่มซิ่ม

instagram

https://instagram.com/p/zZsLzKEEXH/

มิดอิ่มซิ่ม – pagepeeker

<img src=”http://free.pagepeeker.com/v2/thumbs.php?size={size}&url={url}”>