มิดอิ่มซิ่ม

"มิดอิ่มซิ่ม" "มิดจ้อย" "มิดจี่หลี่"..เป็นจัังซี่ จังซั่น มันเป็นจังได๋

“มิดอิ่มซิ่ม” “มิดจ้อย” “มิดจี่หลี่”..เป็นจัังซี่ จังซั่น มันเป็นจังได๋

มิดอิ่มซิ่ม

“มิดอิ่มซิ่ม” “มิดจ้อย” “มิดจี่หลี่”
เป็นจัังซี่ จังซั่น มันเป็นจังได๋
Short url : http://goo.gl/mXSOi6

มิดอิ่มซิ่ม,

Click here to read more »

_ี กบปด เป็นกบฏ

_ี กบปด เป็นกบฏ

_ี ตอแห_ ตู่รอ มาต่อ รู.._ี ขี้ตู่ ลากตั้ง _ีช้างลากเ_็ด

“_ี กบปด ฺ กบปด เป็นกบฏ
_ี ตอหลด ตู่ล่อ มาต่อลู่”
Short url : http://goo.gl/ai6gB1

กบฏ, กบปด

Click here to read more »

จันทร์ส่องหล้า Chan-song-la

จันทร์ส่องหล้า Chan-song-la

พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ จันทรา..จันทร์เจ้า..ข้าฯ ขอแม้วปู คู่เคียงจันทร์


จันทร์
ส่องหล้า
Chan-song-la

จันทร์อังคาร จันทร์อุ๊งอิ๊ง จันทร์เอมโอ๊ค
พุธพจมานจันทร์อ้อโศก จันทร์ส่องหล้า
พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ จันทรา
จันทร์เจ้า..ข้าฯ ขอแม้วปู คู่เคียงจันทร์

Short url : http://goo.gl/O3KpgC

จันทร์ส่องหล้า, Chan-song-la

Click here to read more »

Hello world! สวัสดีชาวโลก! คนสามัญ ชนเอ็มบล็อก

Hello world! สวัสดีชาวโลก! คนสามัญ ชนเอ็มบล็อก

Hello world! สวัสดีชาวโลก! คนสามัญ ชนเอ็มบล็อก

Hello world! สวัสดีชาวโลก! คนสามัญ ชนเอ็มบล็อก

คนสามัญ คนสรรมา
ชนเอ็มบล็อกชา คนสามัญชิน
Short url : http://goo.gl/GFRtNe

Click here to read more »