แด่ “คุณ วสุ สุฉันทบุตร” วีรชนผู้จากไป

January8

มอบให้กับวีรชนผู้สละชึพเพื่อปกป้อง ชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ด้วยจิตคารวะ
พันธมิครประชาชนเพื่อประชาธิปไตย จ.สงขลา

posted under การเมือง, การเมือง สังคม, ชีวิต-สังคม | Comments Off on แด่ “คุณ วสุ สุฉันทบุตร” วีรชนผู้จากไป

พลังงานเป็นของคนไทยทั้งแผ่นดิน…เหตุใดคนไทยต้องใช้แพง

June25

ทางออกวิกฤติพลังงาน โดย คุณรสนา โตสิตระกูล สมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร

posted under การเมือง, การเมือง สังคม, ชีวิต-สังคม | Comments Off on พลังงานเป็นของคนไทยทั้งแผ่นดิน…เหตุใดคนไทยต้องใช้แพง

เรือประมงพื้นบ้านผนึกกำลัง”กรีนพีซ”ประท้วงแท่นขุดเจาะน้ำมัน

June17

ภาพวีดีโอของพี่น้อง”เรือประมงพื้นบ้าน”จ้งหวัดสงขลากว่า 200 ลำ ร่วมกับ “เรือกรีนพีซ” ประท้วงแท่นขุดเจาะน้ำมันในอ่าวไทยที่ห่างจากฝั่งแค่ 12 กม.เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมที่จะถูกทำลายจากคราบน้ำมัน

posted under การเมือง, การเมือง สังคม, ชีวิต-สังคม | Comments Off on เรือประมงพื้นบ้านผนึกกำลัง”กรีนพีซ”ประท้วงแท่นขุดเจาะน้ำมัน

เสียงจากผู้ประกอบอาชีพขับรถ TAXI

June16

ความเห็นจากผู้ประอบอาชีพขับรถ TAXI เกี่ยวกับราคาก๊าซ LPG

posted under การเมือง, การเมือง สังคม, ชีวิต-สังคม | Comments Off on เสียงจากผู้ประกอบอาชีพขับรถ TAXI

ประธานสหพันธ์รถเมล์ กทม.แฉราคาต้นทุนพลังงาน

June15

ประธานสหพันธ์รถเมล์ กทม.ถาม รองปลัดกระทรวงพลังงาน ถึงต้นทุนราคาก๊าซที่ปากหลุม ก่อนส่งให้ ปตท.

posted under การเมือง, การเมือง สังคม, ชีวิต-สังคม | Comments Off on ประธานสหพันธ์รถเมล์ กทม.แฉราคาต้นทุนพลังงาน

“ประชาธิปไตย” ในมุมมองของประธานศาลรัฐธรรมนูญ

June13

การปาฐกถาเรื่อง “ความปรองดอง ความยุติธรรม และ ประชาธิปไตย”
บรรยายโดย คุณวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ เนื่องในวัน สัญญา ธรรมศักดิ์ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต วันที่ 5 เมษายน 2556

posted under การเมือง, การเมือง สังคม, ชีวิต-สังคม | Comments Off on “ประชาธิปไตย” ในมุมมองของประธานศาลรัฐธรรมนูญ

The Thai People’s Declaration to the World

June5

We are the people of the Kingdom of Thailand and are citizens who are loyal to our nation, our religion, and our monarchy. We gather here today at Sanam Luang in the capital city of Bangkok and are joined in spirit and in faith by Thai citizens from across the Kingdom.

posted under การเมือง, การเมือง สังคม, ชีวิต-สังคม | Comments Off on The Thai People’s Declaration to the World

ชำแหละโครงการแก้ไขอุทกภัย ตอนที่ 3

May31

สรุปทางออกของแผนบริหารจัดการน้ำคือต้องให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน ซึ่งจะช่วยประหยัดลงได้ 1 ใน 3 ของงบประมาณ 3.5 แสนล้าน

posted under การเมือง สังคม | Comments Off on ชำแหละโครงการแก้ไขอุทกภัย ตอนที่ 3

ชำแหละโครงการแก้ไขอุทกภัย ตอนที่ 2

May31

รัชกาลที่ ๕ ทรงให้ฝั่งตะวันออกเป็นพื้นที่ระบายน้ำลงสู่ทะเล
เหตุใดแผนบริหารจัดการน้ำจึงระบายน้ำลงสู่ทะเลทางทิศตะวันตก

posted under การเมือง สังคม | Comments Off on ชำแหละโครงการแก้ไขอุทกภัย ตอนที่ 2

ชำแหละโครงการแก้ไขอุทกภัย ตอนที่ 1

May31

เผยเหตุใดรัฐบาลจึงไม่ยอมรับแผนบริหารจัดการน้ำของ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น ( JICA) ที่สามารถลดต้นทุนได้ถึง 70 % ของงบประมาณ 3.5 แสนล้าน

posted under การเมือง สังคม | Comments Off on ชำแหละโครงการแก้ไขอุทกภัย ตอนที่ 1
« Older Entries