๑ ในล้านของมวลมหาประชาชน

December15

เพราะเราคือ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
ที่เห็นประโยชน์ของชาติเป็นที่หนึ่ง เรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องรองพี่น้องเอ๊ย.ย..ย

by posted under การเมือง, ชีวิต-สังคม | Comments Off on ๑ ในล้านของมวลมหาประชาชน    

Comments are closed.