พลังงานเป็นของคนไทยทั้งแผ่นดิน…เหตุใดคนไทยต้องใช้แพง

June25

ทางออกวิกฤติพลังงาน โดย คุณรสนา โตสิตระกูล สมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร

by posted under การเมือง, การเมือง สังคม, ชีวิต-สังคม | Comments Off on พลังงานเป็นของคนไทยทั้งแผ่นดิน…เหตุใดคนไทยต้องใช้แพง    

Comments are closed.