“ประชาธิปไตย” ในมุมมองของประธานศาลรัฐธรรมนูญ

June13

การปาฐกถาเรื่อง “ความปรองดอง ความยุติธรรม และ ประชาธิปไตย”
บรรยายโดย คุณวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ เนื่องในวัน สัญญา ธรรมศักดิ์ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต วันที่ 5 เมษายน 2556

by posted under การเมือง, การเมือง สังคม, ชีวิต-สังคม | Comments Off on “ประชาธิปไตย” ในมุมมองของประธานศาลรัฐธรรมนูญ    

Comments are closed.