บทเพลงเพื่อ “ในหลวง”

June9

เพลง LOVE ETERNALLY แต่งขึ้นจากโครงการ Our King project เนื่องในวโรกาสพิเศษที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉลองพระชนมายุ ๘๕ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ จัดทำโครงการโดย มรว.จิราคม กิติยากร

 

by posted under การเมือง, ชีวิต-สังคม | Comments Off on บทเพลงเพื่อ “ในหลวง”    

Comments are closed.