๋่Jeabkero

บันทึกไว้ในรอยจำ…

Posts tagged with ลานโพธิ์

ห้องเรียนของฉันวันปิดเทอม

April5

       แม้จะเริ่มปิดเทอมมาได้หลายสัปดาห์แล้ว แต่โรงเรียนลานโพธิ์ที่ชุมชนตึกแดงของเรา ก็ยังเปิดสอนตามปกติทุกวันเสาร์ 9.00 – 12.00 ตั้งแต่เริ่มปิดเทอมซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เด็กๆส่วนใหญ่กลับต่างจังหวัดกัน เหลือเด็กมาเรียนแค่ครึ่งเดียวเหมือนๆกับช่วงปิดเทอมเมื่อปีที่แล้ว และจะเริ่มเยอะขึ้นเป็นปกติอีกครั้งก็เมื่อใกล้เปิดเทอม ช่วงปิดภาคเรียนคุณครูอาสาหลายคนพยายามหากิจกรรมต่างๆมาให้เด็กๆทำนอกเหนือจากตำราเรียนเพื่อดึงดูดให้เด็กๆมาเรียนหนังสือกันแทนการนอนดูทีวีอยู่ที่บ้าน