๋่Jeabkero

บันทึกไว้ในรอยจำ…

Posts tagged with น้ำยาเอนกประสงค์

น้ำยาเอนกประสงค์

July22

หลังจากติดภาระกิจไม่ได้เข้าไปที่ชุมชนตึกแดง บางซื่อเสียหลายสัปดาห์ เสาร์ที่ผ่านมามีการสาธิตวิธีการทำน้ำยาเอนกประสงค์ให้เด็กๆ และคนในชุมชนได้เรียนรู้กันกับอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่น่าสับสนุน