สยามมานุสติ

.


 

 

..

 

  

 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

  


..เพลง ตื่นเถิดไทย  

คำร้อง: ชาลี อินทรวิจิตร , อาจินต์ ปัญจพรรค์ , สุนทรียา ณ เวียงกาญจน์ , สุรพล โทณะวณิก

ทำนอง: เรืออากาศตรี ศ.พิเศษ ดร.แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ , วิรัช อยู่ถาวร , พิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต์ ,

จิรวุฒิ กาญจนะผลิน


( หญิง)  อัครศิลปิน กรองศาสตร์ กรองศิลป์ การดนตรี

ร้อยกรอง บทกวี ซึ้งกมล

ตราบฟากฟ้า ครึ้มฝน ต้นไม้ทุกต้น พลอยยินดี รู้รักสามัคคีเพื่อพ่อแห่งไทย

( ชาย)  เหล่าประชา คารวะ สดุดี

แผ่นดินนี้ มีสุข ด้วยองค์ พระทรงชัย

บรรดาชาติชน ชื่นชม สมใจ

ถวายบังคม เทิดไท้ ภูมิพลมหาราชา

( หญิง) ภักดีถวาย ดวงใจ ของไทยทั้งชาติ

มหาราช ปราดเปรื่อง เรื่องของกีฬา

( ชาย)  ล้ำเลิศสื่อสาร พลังงานแทนแก้ปัญหา

ฝนหลวง ฟ้าห่วงชาวนา

ชาติไทยนับว่า โชคดี

( ชาย – หญิง) ทรงนำเศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงชีวา เป็นปรัชญา เกริกฟ้า ก้องปฐพี

ไทยทั้งผอง ภูมิใจ ไทยเป็นไทยจนวันนี้

เพราะองค์ภูมิพลที่ คุ้มครองไทย

   

 

   

 

 

ขอบคุณภาพจากอินเตอร์เน็ต

 

 

 

by posted under Uncategorized | No Comments »    

You must be logged in to post a comment.