พ่อแห่งแผ่นดิน

December4

“พ่อแห่งแผ่นดิน”

.

 

 

 

 

 
 

 

 

 

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา

๘๑ พรรษา ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๑ นี้

..

ข้าพระพุทธเจ้าและครอบครัวขอทำความดี

เพื่อถวายเป็นของขวัญและสำนึก

ในพระมหากรุณาธิคุณ

แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

..

“ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทย

ตราบนานเท่านาน”

..

 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 

 

 

 

 เพลง พ่อแห่งแผ่นดิน  

คำร้อง: ชาลี อินทรวิจิตร , อาจินต์ ปัญจพรรค์ , สุนทรียา ณ เวียงกาญจน์ , สุรพล โทณะวณิก

ทำนอง: เรืออากาศตรี ศ.พิเศษ ดร.แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ , วิรัช อยู่ถาวร , พิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต์ ,

จิรวุฒิ กาญจนะผลิน


( หญิง)  อัครศิลปิน กรองศาสตร์ กรองศิลป์ การดนตรี

ร้อยกรอง บทกวี ซึ้งกมล

ตราบฟากฟ้า ครึ้มฝน ต้นไม้ทุกต้น พลอยยินดี รู้รักสามัคคีเพื่อพ่อแห่งไทย

( ชาย)  เหล่าประชา คารวะ สดุดี

แผ่นดินนี้ มีสุข ด้วยองค์ พระทรงชัย

บรรดาชาติชน ชื่นชม สมใจ

ถวายบังคม เทิดไท้ ภูมิพลมหาราชา

( หญิง) ภักดีถวาย ดวงใจ ของไทยทั้งชาติ

มหาราช ปราดเปรื่อง เรื่องของกีฬา

( ชาย)  ล้ำเลิศสื่อสาร พลังงานแทนแก้ปัญหา

ฝนหลวง ฟ้าห่วงชาวนา

ชาติไทยนับว่า โชคดี

( ชาย – หญิง) ทรงนำเศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงชีวา เป็นปรัชญา เกริกฟ้า ก้องปฐพี

ไทยทั้งผอง ภูมิใจ ไทยเป็นไทยจนวันนี้

เพราะองค์ภูมิพลที่ คุ้มครองไทย

   

 

   

ขอบคุณ

ภาพจาก       อินเตอร์เน็ต

 

 

 

by posted under Uncategorized | 2 Comments »    
2 Comments to

“พ่อแห่งแผ่นดิน”

  1. December 4th, 2008 at 4:39 pm       nelumbo Says:

    ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

    ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ฯ


  2. December 4th, 2008 at 3:24 pm       orchard Says:

    พ่อหลวงไทยทรงสง่าด้วยราศรี พระหทัยมีเมมตาข้าฯทั้งหลาย ทรงสถิตย์ในดวงใจไม่มีคลาย กราบพระบาทและถวายความภักดี ขอเป็นทาสบาทเบื้องยุคลเจ้า กราบแทบเท้าด้วยจงรักทั้งชาตินี้ ข้าฯอยู่ได้เพราะพระบารมี ข้าฯคนนี้ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ