สุดแผ่นดิน

.

สุดแผ่นดิน
..

        สุดดินคือถิ่นน้ำ   เขตคามไทยสุดแนว

เราถอยไปไม่ได้อีกแล้ว   ผืนถิ่นสิ้นแนว   ทะเลกว้างใหญ่
        ชาติไทยในเก่ากาล   ถูกเขารานย่ำใจ
เคยเสียน้ำตามากเพียงไหน   เสียเนื้อเลือดเท่าไร   ชาวไทยจำได้ดี
        เราถอยมาอยู่แสนไกล  รวมเผ่าไทยอยู่อย่างเสรี
พระสยามทรงนำโชคดี   ผืนดินถิ่นนี้คือแผ่นดินทอง
        ไม่มีที่แห่งไหน   ให้ไทยจับจอง
เราถอยไปไม่ได้พี่น้อง   ใครคิดมาแย่งครอง   ผองไทยจงสู้ตาย

by posted under Uncategorized | No Comments »    

You must be logged in to post a comment.