ตื่นเถิดไทย

February24

“การเมืองแบบผลประโยชน์ในประเทศ สานต่อก่อร่างสร้างตัวขยายเป็น

ผลประโยชน์แบบประสานมือร่วมกัน

ระหว่างนักการเมืองในประเทศ

กับนักการเมืองของประเทศเพื่อนบ้าน..น่าอดสูใจยิ่ง” 

 “ถึงเจ้าจะเป็นลูกของพ่อแม่ ก็จริงแหล่แต่ชาติสำคัญกว่า

ทางที่ถูกเจ้าเป็นลูกอยุธยา ก็ดีกว่าพ่อแม่มาแต่ไร

 เจ้าอาจเสียพ่อแม่ในวันหน้า แต่จะเสียอยุธยาหาได้ไม่

เพราะฉะนั้นจงรู้จักรักเมืองไทย รักษาไว้ให้อยู่คู่ฟ้าดิน” 


 

พันเอก ม.ร.ว. เล็ก งอนรถ


 

 .

 
 
 
 
 
 

 
 
“ตื่นเถิดไทย”


เรียบเรียงเสียงประสานโดย หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช

 

 
เราเผ่าไทย ต่างคนจากแดนไกล

ต่างมารวมใจ สามัคคีทุกหมู่เหล่า พวกเราพร้อมพรั่ง

 

งานถิ่นเรา ถิ่นไหน ในแดนทอง

แหล่งดีคนปอง ไทยเข้าครองต้องรวมกัน ผูกพันรักเผ่า

โบราณนานมาชาติไทยแกร่งเกรียงไกรกล้า

ฝ่าฟันมาทุกเวลาไม่หวั่น พรั่นพรึงอันตราย

ผ่านความลำเค็ญ ร้อนเย็นมิหน่าย ทอดกายเป็นชาติพลี

ตื่นเถิดไทย มาพร้อมใจน้องพี่

เราเลือดไทยเสรี ปฐพีรักยิ่ง

ตื่นเถิดไทย มาพร้อมใจทุกฝ่าย

เรามิยอมแพ้พ่าย ศัตรูร้ายมุ่ง

โบราณนานมา ชาติไทยแกร่งเกรียงไกรกล้า

ฝ่าฟันมาทุกเวลาไม่หวั่น พรั่นพรึงอันตราย

ผ่านความลำเค็ญ ร้อนเย็นมิหน่าย ทอดกายเป็นชาติพลี

 
 
 
(ขอบคุณภาพจากอินเตอร์เน็ต

บทความดีๆของอาจารย์ปราโมทย์ นาครทรรพ

และเพลงจากกลุ่มคนไทยสนับสนุนกองทัพไทยปกป้องชาติ ศาสน์ กษัตริย์)
 
 
 
 
ขออนุญาตินำบทความของท่านอาจารย์ปราโมทย์ นาครทรรพ
 


 
ก.ข.ค.การเมือง (ปราโมทย์ นาครทรรพ)
ทหารกล้า จากแม่น้ำไนล์…ถึงลุ่มน้ำเจ้าพระยา (กขค.การเมือง) 
 
 
 
 

“The presence of the army in the streets is for your sake and

to ensure your safety and wellbeing. The armed forces will not
resort to use of force against our great people,”

“Your armed forces, who are aware of the legitimacy of your

demands and are keen to assume their responsibility in protecting
the nation and the citizens, affirms that freedom of expression t
hrough peaceful means is guaranteed to everybody.”

Statement of the Armed Forces of Egypt

February 2011

……………………………………………………………………………………………………

ท่านผู้อ่านที่เคารพ วันนี้ผู้เขียนขอเปลี่ยนสไตล์อีก โดยยกวาทกรรม

ของทหารกล้าจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาคือพันเอกหม่อมราชวงศ์เล็ก งอนรถ
มาเปรียบเทียบกับคำประกาศสดๆร้อนๆจากกองทัพแห่งชาติจากอียิปต์ ลุ่ม
แม่น้ำไนล์

ทั้งลุ่มแม่น้ำไนล์และลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นอู่แห่งอารยธรรมโลก

และ ชาติพันธุ์ เป็นแหล่งเพาะปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหาร และเป็นแหล่ง
ผลิตมหากาพย์แห่งยุทธสงคราม ตำนานการต่อสู้ของคนกล้าและคนดี

ผู้เขียนขออนุญาตแปลคำประกาศกองทัพอียิปต์อย่างลวกๆก่อน

ตามปัจจัยเวลา เชี่อกันว่าปัจจัยที่นำชัยชนะเด็ดขาดมาสู่อียิปต์และ
การชุมนุมประท้วงของ ประชาชนมาจากกองทัพ ดังนี้

“การที่กองทหารมารักษาการณ์อยู่บนท้องถนน ก็เพื่อพ่อแม่พี่น้อง

เพื่อเป็นหลักประกันแห่งความปลอดภัยและความสุขสวัสดี กองทัพแห่งชาติ
ไม่มีวันที่จะใช้กำลังกับพี่น้อง..ประชาชนผู้ยิ่งใหญ่ของเรา

กองทัพของพี่น้อง ตระหนักดีถึงความชอบธรรมในข้อเรียกร้องของ

พ่อแม่พี่น้อง และกระหายที่จะปฏิบัติภารกิจเพื่อปกป้องประเทศชาติและ
ประชาชน ยืนหยัดคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นด้วยวิธีการ
ที่สันติซึ่งเป็น สิทธิ์ที่ค้ำประกันของประชาชนทุกๆคน”

คำประกาศของกองทัพแห่งชาติอียีปต์

เดือนกุมภาพันธ์ 2554

ผู้เขียนเชื่อว่าคำประกาศของทหารกล้าแห่งลุ่มแม่น้ำไนล์ส่งผล

มหาศาลถึงกำลัง ใจของมวลมหาชน ทำให้วีรบุรุษวีรสตรีอียิปต์หลงไหล
ออกมาร่วมชุมนุมประท้วงไม่ขาดสาย มากขึ้น มากขึ้น มากขึ้น จนกองทัพ
และชาวโลกบอกว่า ได้ยินแล้ว เสียงของประชาชนชาวอียิปต์ ด้วยเหตุนี้
การนองเลือดจึงไม่เกิด การปราบปรามประชาชนจึงไม่เกิด การยึดอำนาจ
แบบเผด็จการจึงไม่เกิด

อียิปต์จึงดี่มด่ำตื่นเต้นด้วยความหวังและความหวังว่าการเปลี่ยน

แปลงมีแต่จะ นำไปสู่สิ่งที่ดีกว่า เพราะที่เป็นอยู่ขณะนี้มันสุดที่จะแสนชั่ว
ช้าสารเลว ทนไม่ไม่ได้ มู บาราค ขอเวลาอยู่ต่อเพียง 6 เดือนเหมือนกับ
มาร์ค บารู ของเมืองไทย แต่ประชาชนไม่ยอมให้

ทหารแห่งลุ่มแม่น้ำไนล์ต่างกับทหารแห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างไร

ถ้าจะดี หากเรากลับไปอ่านหรือฟังเสียงอันปวดร้าวขมขื่นและอับอายของ
ชายชาตินักรบ พลเอกกิตติ รัตนฉายาที่เรียกหา “ทหาร คุณอยู่ที่ไหน”

ผู้เขียนเกรงท่านผู้อ่านจะเข้าใจผิด แต่ก็เสียดายที่ฉบับนี้มีเวลาน้อย

ไม่พอที่จะอธิบายอย่างละเอียด แต่ขอยืนยันว่าที่เขียนอย่างนี้มิใช่จะยุยงให้
ทหารยึดอำนาจ ผู้เขียนต่อต้านการยึดอำนาจทุกครั้งรวมทั้งครั้งวันที่19 กันยายน
2549 แต่ผู้เขียนไม่บ้าพอที่จะเรียกร้องให้ทักษิณและประชาธิปไตยแบบทักษิณ
กลับมา เพราะผู้เขียนซาบซึ้งดีว่าทักษิณเป็นเผด็จการยิ่งกว่าทหาร

สิ่งที่ผู้เขียนอยากจะเล่า คงต้องไปเล่าในฉบับหน้าถึงความเหมือน

ในความแตกต่างและความแตกต่างในความ เหมือนของการประท้วงขับไล่รัฐบาล
และบทบาทของกองทัพในประเมทศไทยและประเทศ อียิปต์

ถ้าผู้อ่านต้องการเข้าใจและปูพื้นไว้ล่วงหน้า ผู้เขียนขอแนะนำให้ไป

อ่านบทความสั้นเรื่อง “กองทัพกับประชาธิปไตย” ของสุรพงษ์ ชัยนาม ซึ่ง
ผู้เขียนเพียงขอลอกคำสรุปปิดท้ายมาเสนอตอนนี้เลย ดังนี้

“การรัฐประหารในตุรกีและการปฏิวัติในโปรตุเกส ได้ตอกย้ำให้เราเห็น

แล้วว่า เมื่อรัฐบาลที่มาจาการเลือกตั้ง สามารถทำลายประชาธิปไตยได้
การปฏิวัติ/รัฐประหาร ก็สามารถนำประชาธิปไตยกลับคืนสู่บ้านเมืองได้เช่นกัน”

ถามว่า ทหารเคยนำประชาธิปไตยมาสู่เมืองไทยหรือไม่ ตอบว่าไม่เคย

เลย แม้แต่อดีตที่เราเคยเสียกรุงถึง 2 ครั้ง ประวัติศาสตร์ก็โทษชนชั้นปกครอง
และทหารแตกกันทั้งนั้น ในขณะที่การกอบกู้บ้าน เมืองกลับสำเร็จโดยประชาชน
พลเมือง พระสงฆ์องคเจ้า ชาวนาชายหญิงและผู้นำที่เป็นชาตินักรบ แม้แต่การ
ช่วยไทยมิให้ตกเป็นเมืองขึ้นคราวแพ้สงครามโลกครั้งที่ 2 ก็ด้วยขบวนการเสรี
ไทยของประชาชนเช่นกัน

ถามว่าทหารกล้าไม่มีบ้างหรือ ตอบว่ามีมากมายและกล้าแกร่งไม่แพ้ผู้ใด

แต่เวลาบ้านเมืองทุรยุคขุกเข็น เขาถูกผู้บังคับบัญชา บัญชาและบังคับ เวลาเรียก
หาเขาไม่มา เวลาไม่เรียกหาเขาจึงจะมา ปล่อยให้คนไทยฆ่ากันตายเลือดนอง
แผ่นดินเสียก่อน

ทำไมไม่รู้จัดดูตัวอย่างทหารโปรตุเกส ตุรกี อียิปต์ บ้างหนอ

เพราะเขาบอกว่า นั่นเป็นเรื่องการเมืองต้องแก้ด้วยการเมือง ทั้งๆที่

เขารู้ดีว่าบรรดาทหารใหญ่นั่นแหละคือตัวการเมืองแท้ๆ มาก็ด้วยการเมือง อยู่ก็
ด้วยการเมือง กินก็ด้วยการเมือง กินแบบอิ่มหมีพีมันไม่เลือกเสียด้วย แม้แต่
อามิสจากกัมพูชาก็มีหลายคนที่ไม่เว้นจะตะกรุมตะกราม

ทหารกล้าอาชีพทั้งหลายเอ๋ย วีรบุรุษนักรบแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาเอ๋ย

อย่ามัวหม่นไหม้คร่ำครวญอยู่เลย Joe Hill ผู้นำคนงานอเมริกาถูกอำนาจรัฐ
อาธรรมนำไปสู่หลักประหาร เมื่อเขากำลังจะถูกผูกตาได้กล่าวกับบรรดา
ผู้ติดตามว่า ” Do not cry. Get organized!

ทหารหาญทั้งหลาย คุณรู้หรือไม่ว่าแม่น้ำเจ้าพระยากำลังจะเป็นสีเลือด

แม่น้ำเจ้าพระยาต่างกับแม่น้ำไนล์และแม่น้ำอื่นทุกแห่งในโลก แม้นแผ่นดินแม่น้ำ
และทะเลจะไม่จรดกันก็ตาม ไม่ว่าแม่น้ำสายไหนไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสิ้น
ถึงบรรพบุรุษของเราจะมาจากแม่น้ำเหลือง แม่น้ำหอม แม่น้ำโขง แม่น้ำคงคา
ยมุนา แม่น้าสาลวินแม่น้ำาตานี หรือแม้กระทั่งแม่น้ำไนล์ แม่น้ำเทมส์ แต่
พวกเรากลับเป็นลูกเจ้าพระยาหมด เพราะเราเป็นคนไทยเหมือนกัน

เพราะฉะนั้น “จงรู้จัก รักเมืองไทย รักษาไว้ ให้อยู่ คู่ฟ้าดิน”

หยิบประกาศของกองทัพอียิปต์มาอ่านดังๆ ให้พี่น้องชาวไทยได้ยินทั่วกันเถิด

อย่าปล่อยให้เจ้าพระยาเป็นสีเลือดด้วยน้ำมือคนไทยกันเองเลย

 
ปราโมทย์ นาครทรรพ

วันที่ 15/2/2011
 
 
by posted under Uncategorized | No Comments »    

You must be logged in to post a comment.