ชะตาชีวิต H.M.BLUES

May14

 

 

 

 

 

ขออัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ใน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช

 

 

Read the rest of this entry »

Candlelight Blues

May14

ขออัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช

Read the rest of this entry »

แสงเทียน

May13

ขออัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ใน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช

 

Read the rest of this entry »

ใกล้รุ่ง

May13

ขออัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ใน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช

 

Read the rest of this entry »

สุดแผ่นดิน

Read the rest of this entry »

by posted under Uncategorized | tagged under  |  No Comments »    

เชื่อมั่น

Read the rest of this entry »

by posted under Uncategorized | tagged under  |  No Comments »    

ตื่นเถิดไทย

Read the rest of this entry »

by posted under Uncategorized | tagged under  |  No Comments »    

เกิดเป็นไทยตายเพื่อไทย

Read the rest of this entry »

by posted under Uncategorized | tagged under  |  No Comments »    

ต้นตระกูลไทย

Read the rest of this entry »

by posted under Uncategorized | tagged under  |  No Comments »    

รักกันไว้เถิด

Read the rest of this entry »

by posted under Uncategorized | tagged under  |  No Comments »    
« Older EntriesNewer Entries »