อาทิตย์อับแสง..BLUE DAY

May16

 

 

 

 

 

ขออัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ใน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลย์เดช

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 อาทิตย์อับแสง

คำร้อง : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ

เคยชม

ร่วมภิรมย์ใจ

ด้วยความรักจริงยิ่งใหญ่

รักพันหัวใจเรามั่น

รักเอย

เคยอยู่เคียงกัน

ร่มเย็นมิเว้นวายวัน

ด้วยความสัมพันธ์ยืนยง

ทิวางาม

ยามอยู่เคียงคง

สุริยาแสงส่ง

ปวงชีวิตในโลกดำรงเริงใจ

ร้างกัน

วันห่างไปไกล

มืดมนหมองมัวปานใด

เยือกเย็นเข็ญใจรัญจวน

ไกลกัน

พาพรั่นใจครวญ

ร่างกายทรุดโทรมทุกส่วน

จิตใจร้อนรวนแรงอ่อน

รักเอย

เลยกลับอาวรณ์

ค่ำคืนฝืนใจไปนอน

ยิ่งดูเหมือนฟอนไฟลน

ทิวาทราม

ยามห่างดวงกมล

สุริยาหมองหม่น

ปวงชีวิตในโลกอับจนเสื่อมทราม

หวังคอย

คอยเฝ้าโมงยาม

จวบจนทิวาเรืองงาม

สบความรักยามคืนคง

 

 

  คำร้อง : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ

  Blue day

 There’s no sunshine.

Why must you go away,

Leaving me here alone?

My own.

How I miss you

With loving heart so true!

That’s why I feel so blue.

Dear one,

What’s the good of

Days without the sun,

Or peaceful nights

Without the moon?

But soon

No more blue day.

Whenever I meet you

Then all my dreams come true.

Blue day

Gloomy blue day,

When you are far away,

Why must we be apart?

Sweetheart,

Dear, I love you

With all my heart, I do

That’s why I feel so blue.

My love,

Skies are so grey,

Cloudy up above,

Dear won’t you please

Come back to me?

There’ll be

No more blue day.

Again the sun will shine.

That day I’ll make you mine. 

ขอขอบคุณ..supremeartist.org

 

บทเพลงพระราชนิพนธ์ อาทิตย์อับแสง หลายเวอร์ชั่น

http://www.supremeartist.org/thai/music/song/music08.html 

 

 

หรือ เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 8 ทรง

พระราชนิพนธ์เมื่อวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2492 ขณะประทับแรมบนภูเขาในเมืองดาโวส์

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ต่อมา ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า

จักรพันธ์เพ็ญศิริ นิพนธ์คำร้องทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขณะยังทรงเป็นหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร

ทรงขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ Blue Day พร้อมด้วย เพลงพระราชนิพนธ์ Dream of Love

Dream of You หลังพระกระยาหารค่ำในงานเลี้ยง ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำ

กรุงลอนดอน เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2492 ก่อนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะพระราช

ทานพระธำมรงค์หมั้น ในวันนั้น

ขอขอบคุณ..วิกิพีเดีย

ลิขสิทธิ์ : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลย์เดช

 

 

 

4 Comments to

“อาทิตย์อับแสง..BLUE DAY”

 1. May 16th, 2008 at 3:50 pm       lady007 Says:

  เพลงพระราชนิพนธ์ เป็นเพลงที่ไพเราะ และร้องยากค่ะ


 2. May 16th, 2008 at 3:23 pm       ฮานะ Says:

  อิอิ เหมือนนิวซีแลนด์มากค่ะ


 3. May 16th, 2008 at 12:19 pm       xanax Says:

  background สวยจังเลยนะคะ


 4. May 16th, 2008 at 9:52 am       kooyik Says:

  ขอเทอดพระเกียรติ 😉