ตื่นเถิดไทย

February24

“การเมืองแบบผลประโยชน์ในประเทศ สานต่อก่อร่างสร้างตัวขยายเป็น

ผลประโยชน์แบบประสานมือร่วมกัน

ระหว่างนักการเมืองในประเทศ

กับนักการเมืองของประเทศเพื่อนบ้าน..น่าอดสูใจยิ่ง” 

 “ถึงเจ้าจะเป็นลูกของพ่อแม่ ก็จริงแหล่แต่ชาติสำคัญกว่า

ทางที่ถูกเจ้าเป็นลูกอยุธยา ก็ดีกว่าพ่อแม่มาแต่ไร

 เจ้าอาจเสียพ่อแม่ในวันหน้า แต่จะเสียอยุธยาหาได้ไม่

เพราะฉะนั้นจงรู้จักรักเมืองไทย รักษาไว้ให้อยู่คู่ฟ้าดิน” 


 

พันเอก ม.ร.ว. เล็ก งอนรถ


 

 Read the rest of this entry »

by posted under Uncategorized | tagged under  |  No Comments »    

สุดแผ่นดิน

February23


Read the rest of this entry »

by posted under Uncategorized | tagged under  |  No Comments »    

พ่อแห่งแผ่นดิน

December4

“พ่อแห่งแผ่นดิน”

Read the rest of this entry »

by posted under Uncategorized | tagged under  |  2 Comments »    

สายฝน

July20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Read the rest of this entry »

by posted under Uncategorized | tagged under ,  |  5 Comments »    

ถามคนไทย? ใครรุกราน ยิงแม่งเลย!!

July11

“ใครรุกราน ยิงแม่งเลย!!” 

Read the rest of this entry »

เทียนแห่งธรรม

June9

 

 เทียนแห่งธรรม

 

 

Read the rest of this entry »

หนักแผ่นดิน

May24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Read the rest of this entry »

by posted under Uncategorized | tagged under  |  3 Comments »    

เราสู้

May24

 

 

ขออัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ใน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช

 

 

 

Read the rest of this entry »

ลมหนาว..Love in Spring

May20

 

 

ขออัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ใน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช

 

 

 

Read the rest of this entry »

อาทิตย์อับแสง..BLUE DAY

May16

 

 

 

 

 

ขออัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ใน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลย์เดช

Read the rest of this entry »

« Older Entries