กวนอิมจิตสงบ, ชินบัญชร

 

.

กวนอิมจิตสงบ


มอ ฮอ ปอ เย ปอ ลอ มิก ตอ ซิม เกง* กวน จือ ไจ ผู่ สัก* ฮัง ชิม ปอ เย ปอ ลอ มิ ตอ ซือ* เจียว เกียน อู วัน ไก คง * ตู อี ไช คู หงุก* เส ลี จือ * เสก ปุก อี คง * คง ปุก อี เสก* เสก เจียก ซือ คง * คง เจียก ซือ เสก* เซา เซียง ฮัง เสก * หยิด ฝุก ยู่ ซือ * เส ลี จือ* ซือ จู ฝับ คง เซียง * ปุก เซง ปุก มิก* ปุก เกียว ปุก เจง * ปุก เจง ปุก กำ* ซือ กู คง จง บู เสก * บู เซา เซียง ฮัง เสก* บู งัน ยือ พี เสก เซง อี * บู เสก เซง เฮียง มี ฉก ฝับ* บู งัน ไก * ไน จี บู อี เสก ไก* บู บู เมง * หยิด บู บู เมง จิน* ไน จี บู เลา ซือ * หยิด บู เลา ซือ จิน* บู คู จิบ หมิก เตา * บู ตี หยิด บู เตก* อี บู ซอ เต็ก กู * ผู่ ที สัก ตอ* อี ปอ เย ปอ ลอ มิก ตอ กู * ซิม บู ควง ไง* บู ควง ไง กู * บู เยา คง ปู * ยิน ลี ติน เตา มง เซียง* กิว เกง นิบ พัน * ซาม ซือ จู ฟู* อี ปอ เย ปอ ลอ มิก ตอ กู* เตก ออ เนา ตอ ลอ ซำ เมียว ซาม ผู่ ที* กู จือ ปอ แย ปอ ลอ มิก ตอ * ซือ ไต เซง เจา* ซือ ไต เมง เจา * ซือ บู เซียง เจา* ซือ บู ตัง ตัง เจา * แนน ซี อี ไช คู* จิน สิด ปุก ฮี * กู ส่วย ปอ เย ปอ ลอ มิ ตอ เจา* เจียก ส่วย เจา หวัก * กิด ตี กิน ตี * ปอ ลอ กิด ตี* ปอ ลอ เจง กิด ตี * ผู่ ที สัก พอ ฮ

อานิสงส์ที่จะได้จากการสวดมนต์ภาวนา

“ปรัชญา ปารมิตาหฤทัยสูตร” (ซิม เกง)

หรือบทมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ทรงพลานภาพ

ุ ที่องค์พระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์

ได้ เคยแสดงไว้แล้วในอดีตกาล

ก็ เพื่อเพิ่มพูนปัญญาเห็นแจ้งชัดในธรรมะ

เพื่อการบรรลุภาวะการเป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรม

เพื่อการตรัสรู้และการบรรลุถึงนิพพานโลกธาตุในที่สุด 


ดิฉันได้โหลดไว้นานมาแล้ว

ฟังทุกวันพระ คลิ๊กเข้าไปฟังได้นะคะ มีหลายบท

..

ijigg..บทสวดเจ้าแม่กวนอิม

..

http://www.ijigg.com/songs/V2B4AD0BPA0

 

..

..

 

..

 

..

บทสวดชินบัญชร

..

..

..บทเพลง..

..

 

พระคาถาชินบัญชร

ตั้งนะโม 3 จบ แล้วระลึกถึงสมเด็จพระพุฒาจารย์ ( โต พรหมรังสี )

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ( ว่า 3 จบ )

ปุตตะกาโม ละเภปุตตัง ธะนะกาโม ละเภธะนัง

อัตถิกาเยกายะญายะ เทวานัง ปิยะตัง สุตตะวา

อิติปิ โส ภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ

มรณัง สุขัง อะระหัง สุคะโต นะโมพุทธายะ

๑. ชะยาสะนากะตา พุทธา เชตะวา มารัง สะวาหะนัง

จะตุสัจจาสะภัง ระสัง เย ปิวิงสุ นะราสะภา.

๒. ตัณหัง กะราทะโย พุทธา อัฏฐะวีสะติ นายะกา

สัพเพ ปะติตฐิตา มัยหัง มัตถะเก เต มุนิสสะรา.

๓. สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน

สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง อุเร สัพพะคุณากะโร.

๔. หะทะเย เม อุนุรุทโธ สารีปุตโต จะ ทักขิเณ

โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง โมคคัลลาโน จะวามะเก.

๕. ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง อาสุง อานันทะราหุโล

กัสสะโป จะ มะหานาโม อุภาสุง วามะโสตะเก.

๖. เกสันเต ปิฏฐิภาคัสมิง สุริโย วะ ปะภังกะโร

นิสินโน สิริสัมปันโน โสภิโต มุนิ ปุงคะโล.

๗. กุมาระกัสสะโป เถโร มะเหสี จิตตะวาทะโก

โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง ปะติฏฐาสิ คุณากะโร.

๘. ปุณโณ อังคุลิมาโลจะ อุปะลี นันทะสีวะลี

เถรา ปัญจะอิเมชาตา นะลาเต ติละกา มะมะ.

๙. เสสาสีติ มะหาเถรา วิชิตา ชินะสาวะกา

เอเตสีติ มะหาเถรา ชิตะวันโต ชิโนระสา

ชะลันตา สีละเตเชนะ อังคะมังเคสุ สัณฐิตา.

๑๐. ระตะนัง ปุระโต อาสิ ทักขิเณ เมตตะสุตตะกัง

ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ วาเม อังคุลิมาละกัง.

๑๑. ขันธะโมระปะริตตัญจะ อาฏานาฏิยะ สุตตะกัง

อากาเส ฉะทะนัง อาสิ เสสา ปาการะสัณฐิตา.

๑๒. ชินานานาวะระสังยุตตา สัตตัปปาการะลังกะตา

วาตะปิตตาทิสัญชาตา พาหิรัชฌัตตุปัททะวา.

๑๓. อะเสสา วินะยัง ยันตุ อะนันตะชินะเตชะสา

วะสะโต เม สะกิจเจนะ สะทา สัมพุทธะปัญชะเร.

๑๔. ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ วิหะรันตัง มะฮี ตะเล

สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ เต มะหาปุริสาสะภา.

๑๕. อิจเจวะมันโต สุคุตโต สุรักโข

ชินานุภาเวนะ ชิตูปัททะโว

ธัมมานุภาเวนะ ชิตาริสังโฆ

สังฆานุภาเวนะ ชิตันตะราโย

สัทธัมมานะภาวะปาลิโต จะรามิชินะปัญชะเรติ.10 Responses to “กวนอิมจิตสงบ, ชินบัญชร”

 1.   peacock Says:

  นับถือเจ้าแม่กวนอิมมากค่ะ…ขอบคุณค่ะ

 2.   gibsii Says:

  คาถาชินบัญชร บทที่ 6
  ๖. เกสะโต ปิฏฐิภาคัสมิง สุริโย วะ ปะภังกะโร
  นิสินโน สิริสัมปันโน โสภิโต มุนิ ปุงคะโล.

  ใช้ เกสันเต หรือ เกเสนเต ก็ได้ค่ะ

 3.   winhid Says:

  ขอบคุณครับ

 4.   tomorrow02 Says:

  …ขอบคุณมากค่ะ ;-))

 5.   satan10 Says:

  ขอบคุณครับ

 6.   septimus Says:

  ขอบคุณมากค่ะคุณรัตน์ ฟังแล้วรู้สึกใจสบายค่ะ

 7.   henggy Says:

  ที่ราชบุรี ยังไม่เคยไปเลยค่ะ คุณnatayaa แต่ก็ไปหลายที่แล้ว ไว้จะลองถามไถ่และไปนมัสการสักหนค่ะ

  ขอบคุณที่แนะนำ ขออนุโมทนาค่ะ

 8.   natayaa Says:

  นับถือเจ้าแม่กวนอิมค่ะ คุณ henggy เคยไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่บนเขา จังหวัดราชบุรีหรือยังคะ

  ขอบคุณสำหรับบทสวดด้วยนะคะ วันนี้วันดีจะนั่งสวดค่ะ ถือว่าคุณได้กุศลไปด้วย ที่นำบทสวดมาส่งให้คนไกลได้ใช้ประโยชน์

  ขอบคุณอีกครั้งค่ะ

 9.   nelumbo Says:

  เข้ากับบรรยากาศงานบุญเลยนะเจ้าคะ

  ฟังสบาย ๆ จิตใจสงบดีจังค่ะ

  ขอบคุณที่นำมาให้ฟังค่ะ

 10.   xanax71 Says:

  ชอบฟังเพลงสวดค่ะ ฟังแล้วเย็น

  ขอบคุณนะคะพี่ 🙂

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.