Archive for ท่องเที่ยว

Cherokee

Wednesday, January 21st, 2009
 

 

 เมื่อกล่าวถึงชนเผ่าอินเดียนแดง โดยเฉพาะเผ่า “เชอโรกี”

 จะเห็นว่าเป็นคนแกร่ง แข็งแรงมาก จนมีคนพูดว่า..

 ขนาดคนผิวขาวที่รุกรานเข้าไปในดินแดนของเขา

 ยังล้มตายเป็นเบือ เพราะแข็งแรงไม่เท่าคนกลุ่มนี้

 ทนแดด ทนฝน ด้วยสภาพความเป็นอยู่นั่นเอง

 คนเผ่านี้เปี่ยมด้วยพลังของธรรมชาติ

 

 

 

 คนทั่วไปมักเข้าใจว่าชนเผ่าอินเดียนแดงเป็นคนป่าเถื่อน

 ไร้อารยธรรม จากที่ชมในภาพยนต์ แต่ความจริงแล้ว

 ชนเผ่าอินเดียนแดง รักสันติ
มีภูมิปัญญา พอเพียง

 เชื่อในสิ่งลี้ลับ กอรปให้ความศรัทธาใน

ดิน น้ำ ลม ไฟ ท้องฟ้า พลังจิต ป่า ภูเขา แม่น้ำ

สัตว์(ธรรมชาติ) พิธีกรรมต่างๆ

เช่นรอบกองไฟ ฯลฯ

 และเป็นแหล่งอารยธรรมอีกมากมาย


 

 

…Click here to read more