Archive for October, 2010

"น้ำท่วม"พายเรือกรุงเทพฯปี๒๔๘๕

Thursday, October 28th, 2010

 
 
 
 
“คนไทยทั่วหล้า เราจะผ่านน้ำท่วม!!!ไปด้วยกัน

มาดูเล่าเรื่องผ่านmv”น้ำท่วม”

ที่เคยประสบมาในอดีตพ.ศ๒๔๘๕”

(เกิดไม่ทัน แต่ชอบค้นเรื่องราวเก่าๆมาดู ไปดูด้วยกันค่ะ)