Archive for November, 2009

วานนี้..วันนี้..หวานนี้เพื่อนของฉัน

Wednesday, November 25th, 2009

ชีวิตคนเราแตกต่างกัน

แต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือ ศักดิ์ศรีแห่งความเป็นคน

หากไม่กระทำการใดใดที่ทำร้ายกัน ต่างก็สุขีสุโขสโมสรทั่วหน้า

……….