Archive for October 30, 2009

ลี้ลับ(๑)หนูๆต้องการอะไรจ๊ะ

Friday, October 30th, 2009


หนึ่งเรื่องจริงของข้าพเจ้า ซึ่งไม่เคยเชื่อเรื่องลี้ลับใดใด

แต่ไฉนจึงเกิดหลายเหตุการณ์ อันชวนขนลุกกับข้าพเจ้าด้วย

ทุกวันนี้ยังคงแปลกใจกับอีกหลายเรื่อง 

“ตอน..ช่วยหนูด้วย”

“ตอน..ขอบคุณและขอให้มีความสุข”