Archive for October 17, 2009

เพราะฉันมีเธอ

Saturday, October 17th, 2009

เพลงน่ารัก-หนังน่ารัก ขอเก็บไว้อีกหน้ากับความสุขที่ได้ยลได้ยินโฟกัสภาพมาที่หนุ่มสาวคู่นี้ เพราะหนังเรื่องนี้ให้ข้อคิดดีนะ..

“ความสุขที่แท้จริงไม่ต้องแสวงหาที่ใดใด

เพราะมันมีอยู่ในตัวเองของทุกคน”