Archive for January 22, 2009

สับ สับ โป๊ก โป๊ก

Thursday, January 22nd, 2009
..

 “สับ สับ เฉาะ เฉาะ โป๊ก โป๊ก”


 

“ฉันชอบจัดการสหายเหล่านี้ด้วยตนเอง”

ของชอบของจิ๊กโก๋ยามบ่าย