Archive for August, 2008

หวังเจาจวิน 王昭君

Monday, August 18th, 2008

….

หวังเจาจวิน (王昭君)

เป็นหนึ่งในสุดยอดหญิงงามของจีน

ในสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันตก (พ.ศ. ๓๔๑-๕๕๑)

 

 

 

 

 

 

 

 “ความงามที่ทำให้ฝูงนก ต้องร่วงหล่นจากท้องฟ้า”

..

สมญานามที่คนทั่วแคว้นแดนมังกรขนานนามสาวงามผู้นี้

๑ ใน ๔ สาวงามของจีน

..

“หวังเจาจวิน”

 

บัวตูมบัวบาน

Wednesday, August 13th, 2008

 

 

 

(ขอบคุณภาพจากอินเตอร์เน็ต)

 

 

 

 

 

“เพลงเก่าเก๋าที่ไพเราะไม่รู้เลือน”