hAnxen: 変身

ขอให้ไอ้ไจล์ ลงนรกไปซะเร็วๆ

ครั้งแรกกับ MBLOG…

March10

ขอบคุณทาง Manager ที่ทำ MBLOG ขึ้นมาชาวโลกใช้เป็นที่ระบายความคิด ความเห็น หวังว่าคงจะมีการสร้างสรรค์อะไรเกิดขึ้นไม่มากก็น้อยนะ

Read the rest of this entry »

posted under general | 9 Comments »