Blog hakung

ใจเย็นๆ ค่อยๆเป็น ค่อยๆไป

Posts tagged with เมื่อจิตร่มชีวิตก็รื่น

จากหนึ่งคำสู่พันความคิด

July27

ความรู้เริ่มจากการนำถ้อยคำมารวมกัน

แล้วได้ความหมายหนึ่ง

ผู้เขียนจึงประพันธ์ภาษาผ่านถ้อยคำได้ไม่มีที่สิ้นสุด

กลัวที่จะกล้า

July3

เมื่ออยู่กับความกลัว จงเรียนรู้คำว่า “กล้า”

กล้าที่จะล้ม…กล้าที่จะเปียก…กล้าที่จะเจ็บ…

จึงจะเลิกกลัว