Greenpeace Thailand กรีนพีซ ประเทศไทย

ปกป้องสิ่งแวดล้อม เพื่อทุกชีวิต

Posts tagged with renewable energy

กรีนพีซยินดีกับแผนการของแอปเปิลด้านการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนในจีน

April23

⁞ ปักกิ่ง, 17 เมษายน 2558 – หลังจากแอปเปิลประกาศแผนพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ 2 โครงการในมณฑลเสฉวนของจีน Download English version here หยวน หยิง ผู้ประสานงานรณรงค์อาวุโสด้านพลังงานหมุนเวียน กรีนพีซ เอเชียตะวันออก กล่าวว่า “ประกาศของแอปเปิลเป็นย่างก้าวที่สำคัญก้าวแรกสำหรับการบริหารจัดการการใช้พลังงานของแอปเปิลในจีน และเป็นกรณีตัวอย่างที่สำคัญยิ่งต่อบริษัทอื่นๆ ที่ประกอบธุรกิจอยู่ในจีน เป็นการกระตุ้นเตือนว่าพวกเขาสามารถขับเคลื่อนธุรกิจด้วยพลังงานหมุนเวียนได้จริง ทั้งนี้ จีนประกาศเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานจากแหล่งที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นร้อยละ 15 ของการใช้พลังงานทั้งหมดภายในปี 2563 โดยกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์จะเพิ่มเป็น 200 กิกะวัตต์ (GW) และ 100 กิกะวัตต์ ตามลำดับ ทั้งบริษัทท้องถิ่นและบริษัทข้ามชาติหลายแห่งได้เริ่มดำเนินการเพื่อใช้พลังงานหมุนเวียนในการขับเคลื่อนธุรกิจในจีนกันบ้างแล้ว และเมื่อมีบริษัทธุรกิจขนาดใหญ่อย่างเช่นแอปเปิลเป็นผู้นำทาง เราก็คาดหวังว่า การลงทุนในพลังงาหมุนเวียนจะเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและนำไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ในปี 2563 “ก้าวต่อไปของแอปเปิลน่าจะเป็นการประสานความร่วมมือจากบรรดาผู้จัดจำหน่ายของแอปเปิลในการขับเคลื่อนโรงงานผลิตสินค้าในจีนด้วยพลังงานหมุนเวียนเต็มร้อย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของจีนที่จะลดการใช้ถ่านหินและเพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียนกำลังก้าวหน้าด้วยดี แต่เราต้องการความก้าวหน้าที่รวดเร็วกว่านี้ในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศที่ถึงขั้นวิกฤตในหลายเมืองของจีน ทั้งนี้เพื่อให้การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในจีนถึงจุดอิ่มตัวและเริ่มลดปริมาณการปล่อยอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ บรรดาบริษัทธุรกิจที่มีโรงงานผลิตอยู่ในจีนและต้องใช้พลังงานมากมีความรับผิดชอบในการช่วยเร่งรัดการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานหมุนเวียนด้วย” ทั้งนี้ โรงงานผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์มีความต้องการใช้พลังงานมากทั้งในจีนและทั่วโลก และความต้องการนั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ประมาณการว่าอาจสูงถึงร้อยละ 2-3 ของการใช้ไฟฟ้าทั่วโลกภายในปี 2560 (1) ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ หยู […]

Krabi Goes Green: พลังงานหมุนเวียนเต็มร้อย เกิดขึ้นได้จริงที่กระบี่

March27

จากความเป็นจังหวัดที่มีจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวและธรรมชาติที่สวยงาม แนวทางการพัฒนาจังหวัดกระบี่จึงเน้นที่การท่องเที่ยวที่สะอาด (Green Tourism) จนมาสู่การกำหนดปฏิญญา Krabi Goes Green ร่วมกันของภาครัฐและภาคีเอกชนของกระบี่ซึ่งชาวกระบี่ต้องการที่จะพัฒนาให้จังหวัดบ้านเกิดของพวกเขาก้าวสู่การผลิตพลังงานหมุนเวียนเพื่อก้าวสู่จังหวัดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มรูปแบบ โดยที่ไม่สนับสนุนการใช้แหล่งวัตถุดิบเพื่อนำมาซึ่งพลังงานที่ก่อให้เกิดมลพิษหรือเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมใดๆ อาทิ พลังงานนิวเคลียร์ พลังงานไฟฟ้าจากถ่านหิน แต่สนับสนุนให้ใช้พลังงานสะอาดเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของกระบี่อย่างยั่งยืน แล้วกระบี่จะ Goes Green ได้อย่างไร? อะไรบ้างที่จะเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนในกระบี่?   รู้หรือไม่ว่าชาวจังหวัดกระบี่ใส่ใจในสิ่งแวดล้อม โดยมีการพัฒนาแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่มีอยู่ในจังหวัดมาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้ว กระบี่เป็นจังหวัดที่มีรายได้หลักจาก การประมง การปลูกปาล์มน้ำมัน (มีพื้นที่การปลูกปาล์มน้ำมันร้อยละ 65) และการท่องเที่ยว ดังนั้นวัสดุเหลือใช้จากปาล์มน้ำมันจึงสามารถนำมาทำเป็นพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลและชีวภาพได้ ซึ่งกระบี่มีโรงไฟฟ้าจากปาล์มน้ำมันกว่า 22 โรง เป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนหลักที่ผลิตไฟฟ้า หากเดินเครื่องเต็มที่จะสามารถผลิตกำลังไฟฟ้าได้ร้อยละ 40 ของการใช้ไฟฟ้าทั้งจังหวัดกระบี่ (ประมาณ 125 เมกะวัตต์) ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างของการเปลี่ยนปาล์มน้ำมันจากภาคเกษตรกรรมไปสู่ภาคพลังงานที่ดี นอกจากนี้กระบี่ยังมีศักยภาพที่จะผลิตกำลังไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนอื่น ๆ ได้อีก เช่น พลังงานลมซึ่งจากการสำรวจพบว่า กระบี่มีความเร็วลมเฉลี่ยทั้งปี 4.5-5.0 m/s หากมีการติดตั้งโรงไฟฟ้าจากพลังงานลม จะผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ 10 เมกะวัตต์ ซึ่งเอกชนสามารถเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) ได้   ด้านพลังงานน้ำนั้น […]

ร่วมส่งวีดิโอ YouTube ไม่เอาพลังงานสกปรก!

July21

ร่วมส่งข้อความถึงรัฐบาลไทยว่าคุณไม่ต้องการพลังงานสกปรก และต้องการพลังงานหมุนเวียน โดยไปที่วีดิโอนี้ของกรีนพีซ — http://www.youtube.com/watch?v=2OZFZj31NDg

และ post “video response” ใต้วีดิโอนี้

ข้อความอาจเป็น “หยุดถ่านหิน” “ก้าวสู่การปฏิวัติพลังงาน” “ไม่เอาพลังงานสกปรก” “ไม่เอานิวเคลียร์” หรือข้อความของคุณเอง

และหากคุณมีหน้า YouTube ของคุณเอง โปรดทำ link มาที่ กรีนพีซ ประเทศไทย – http://www.greenpeace.or.th

Send a message to the Thai government that you don’t want dirty
energies by posting a video response to this Greenpeace’s video: http://www.youtube.com/watch?v=2OZFZj31NDg

The message can be “Quit Coal”, “Lead the Energy [R]evolution”, “No Dirty Energy”, “No Nuke”, or your own message.

And if you have a YouTube page, please link to us at http://www.greenpeace.org/seasia

ความหวัง Hope Arises

July11
Hope Arises ความหวังเกิดขึ้นเมื่อคนรวมพลัง – http://quitcoal.wordpress.com/2008/07/10/prachuab-against-coal/


“Most of the important things in the world have been accomplished by
people who have kept on trying when there seemed to be no hope at all.”

Dale Carnegie

ติดตามการเดินทางของเรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์ได้ที่ Follow the Rainbow Warrior’s Journey at http://www.greenpeace.or.th/quitcoal

และ Blog: Quit Coal: Lead the Energy [R]evolution หยุดถ่านหิน ก้าวสู่การปฏิวัติพลังงาน http://quitcoal.wordpress.com

ลงชื่อในจดหมายเรียกร้องการปฏิวัติพลังงาน Sign the petition to demand Energy [R]evolution http://www.greenpeace.or.th/erp

ดูภาพไสลด์การเดินทาง View the slideshows of the journey http://www.greenpeace.org/seasia/th/photosvideos/slideshows

ดูวีดิโอของการเดินทาง View the videos of the journey http://www.greenpeace.org/seasia/th/photosvideos/videos

ส่งรูปของคุณ บอกโลกถึงเวลาปฏิวัติพลังงาhttp://www.greenpeace.org/seasia/th/quitcoal/takeaction/photoaction