Greenpeace Thailand กรีนพีซ ประเทศไทย

ปกป้องสิ่งแวดล้อม เพื่อทุกชีวิต

Posts tagged with น้ำท่วม

ท่วมแต่ยังไม่… “เต็ม”

November11

ในสถานการณ์น้ำท่วมเช่นนี้ หลายคนคงได้ยิน ได้เห็น “ไฟฉายฉุกเฉินพลังงานแสงอาทิตย์” แจกจ่ายไปตามพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยในหลายพื้นที่  ซึ่งโดนตัดน้ำ ตัดไฟ แนว
คิดนิ้เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือของทีมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ม.ธรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อีสาน และทีมงานอาสาสมัครโซล่าร์เซลล์
ของ อ.นันท์ ภักดี
โดยอาศัยวิชาความรู้และประสบการณ์
บวกกับศักยภาพการผลิตพลังงานของประเทศไทยที่มีอยู่มาก
ซึ่งชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆในการผลิตไฟฉายได้มาจากการบริจาคของผู้ใจบุญทั่ว
ประเทศ ทั้งภาคเอกชน และภาคประชาชน


ว่าด้วยเรื่อง “มลพิษ” ความกังวลในสภาวะการณ์น้ำท่วม

November5

สถานการณ์น้ำท่วมยังไม่คลี่คลายและเหมือนว่ากำลังจะหนักขึ้นเมื่อมวลน้ำ
ปริมาณมหาศาลกำลังจ่อไหลกลึนเมืองหลวงกรุงเทพมหานครในเร็วๆ นี้ 
ซึ่งมีประชากรและบ้านเรือนหนาแน่น ผลกระทบจึงยิ่งมหาศาลทวีคูณ
และปัญหาที่คนในเมืองอาจหลีกหนีไม่พ้นคือ ปัญหา “มลพิษ” ขยะ สิ่งปฏิกูล
และคุณภาพน้ำที่เสื่อมโทรมจากการชะล้างสิ่งต่างๆ
และการขังของน้ำเป็นเวลานานนั้นเอง    

อุทกภัย การรั่วไหลของสารเคมี อีกประเด็นที่ต้องระวัง

October15

เหตุการณ์อุทกภัยครั้งนี้ถือว่าเป็นความเสียหายครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศ
คงโทษใครไม่ได้นอกจากมนุษย์เรานี่เองที่เป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และกิกรรมต่างๆ ที่ทำลายความสมดุลของระบบนิเวศ
แต่ตอนนี้ขอให้กำลังใจทุกหน่วยงานในการทำงานแก้ไขปัญหา
และส่งกำลังใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบให้ผ่านพ้นวิกฤตอันเลวร้ายครั้งนี้ไปได้
กรีนพีซยังคงติดตามสถานการณ์ติดตามอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด
พร้อมทั้งร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือตามสรรพกำลังและความสามารถที่มี