Greenpeace Thailand กรีนพีซ ประเทศไทย

ปกป้องสิ่งแวดล้อม เพื่อทุกชีวิต

Posts tagged with ถ่านหิน

คดีโรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะ : ทางตันของยุคถ่านหิน

April10

หลังจากมีคำพิพากษาของศาลปกครอง และศาลสูงสุด ต่อคดีโรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะแล้ว เมื่อ 6 เมษายนที่ผ่านมา ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม ร่วมกับคณะทำงานเพื่อโลกเย็นที่เป็นธรรม มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม และกลุ่มจับตาพลังงาน ได้จัดเวที Press Briefing ภายใต้หัวข้อ “สังคมไทยควรเรียนรู้อะไรจากกรณีแม่เมาะ” เพื่อรายงานสถานการณ์หลังคำตัดสินของศาล  และตระหนักถึงผลกระทบของโรงไฟฟ้าถ่านหิน โดยมีนักวิชาการและชาวบ้านในอำเภอแม่เมาะเข้าร่วมพูดคุยในเวทีนี้ เพื่อเป็นบทเรียนให้กับทุก ๆ คนในสังคมไทยได้รับรู้ว่า ชาวแม่เมาะ ต้องสูญเสียอะไรไปบ้าง และเป็นบทเรียนอันสำคัญที่บอกเราว่าประเทศไทยไม่ควรสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเพิ่มอีก   มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ล้มไม่เป็นท่า   จากมุมมองของนักกฎหมายสิ่งแวดล้อม สุรชัย ตรงงาม จากมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความเห็นว่า แม้ว่าคดีที่ชาวบ้านฟ้องร้องกฟผ.นี้ แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของสิทธิทางด้านสิ่งแวดล้อม หรือสิทธิในการดำรงชีวิตอยู่อย่างปกติสุขในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ และเมื่อสิทธินี้มีความสำคัญแล้ว การประกอบกิจการใด ๆ ที่ละเมิดต่อสิทธิดังกล่าวก็ถือเป็นความผิด อย่างไรก็ดีตนเองมีคำถามเกี่ยวกับศักยภาพของมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและกระบวนการ EIA/EHIA  “ในปี พ.ศ.2538-2544 มีการกำหนดค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศใน 1 ชั่วโมง ของประชาชนทั่วประเทศกับประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่เมาะไม่เท่ากัน หมายความว่าประชาชนในพื้นที่แม่เมาะแข็งแรงกว่าประชากรทั่วประเทศหรืออย่างไร? นอกจากนี้ยังมีประเด็นในเรื่องของรายงานผลกระทบทางด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (EIA/EHIA) ยังมีปัญหาอยู่คือ หากรายงานฉบับนั้นไม่ผ่านการพิจารณา ผู้จัดทำก็สามารถนำกลับไปแก้ไขจนผ่านโดยที่ชุมชนไม่มีส่วนร่วมในการแก้ไข” กรณีนี้แสดงให้เห็นว่ามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและกระบวนการ EIA/EHIA ยังไม่ใช่หลักประกันในการคุ้มครองสิทธิประชาชน […]

พลังหมุนเวียนทำได้! Co2 คงที่ แต่เศรษฐกิจโลกโตขึ้น

March24

เป็นครั้งแรกในช่วง 40 ปีที่ การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Co2) ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกตัวสำคัญนั้น มีอัตราเฉลี่ยทั่วโลกที่คงที่ ทั้งที่การเติบโตของเศรษฐกิจโลกนั้นสูงขึ้นร้อยละ 3 เรื่องนี้ต้องยกความดีความชอบให้กับการขยายตัวของพลังงานหมุนเวียน! ถือเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง โดยองค์การพลังงานระหว่างประเทศ (International Energy Agency: IEA) ได้รายงานถึงข่าวดีนี้ โดยในปี 2557 ที่ผ่านมา ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ที่ 32.3 พันล้านตัน ซึ่งใกล้เคียงกับในปี 2556 ข้อมูลที่ IEA เสนอนี้เป็นหลักฐานที่ดีว่าการกู้วิกฤตโลกร้อนโดยเร่งพัฒนาพลังงานหมุนเวียนนั้นกำลังเห็นผล “ข้อมูลนี้ทำให้ผมรสึกมีความหวังว่ามนุษย์สามารถร่วมมือกันกอบกู้วิกฤตโลกร้อน ซึ่งเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงที่สุดที่เรากำลังเผชิญ” เฟธ ไบรอล หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ และ ผู้อำนวยการบริหาร IEA ในอนาคตกล่าว ข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดย IEA นั้นจะพร้อมเผยแพร่ในรายงานพิเศษเกี่ยวกับพลังงานและสภาพภูมิอากาศ ประมาณเดือนมิถุนายนนี้ ตัวแปรสำคัญในความสำเร็จระดับโลกนี้คือ พลังงานหมุนเวียน และความร่วมมือลดการใช้พลังงานฟอสซิลจากทั่วโลก ซึ่งผลดีนั้นก็ตกอยู่กับแต่ละประเทศที่สามารถลดมลพิษในประเทศได้ ไม่ว่าจะเป็นประเทศจีน ที่ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั้นลดถึงร้อยละ 2 ในปี 2557 ซึ่งทาง IEA วิเคราะห์ว่าเป็นผลมาจากการที่จีนหันมาใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ลม และน้ำ ขณะที่ลดการเผาผลาญถ่านหินลงถึงร้อยละ 2.9 เป็นครั้งแรกในรอบศตวรรษ ขณะที่เศรษฐกิจโตขึ้นร้อยละ 7.4 […]

แผนพีดีพี ภาพสะท้อนของกำลังสำรองไฟฟ้าล้นเกิน และความไม่จำเป็นของโรงไฟฟ้าถ่านหิน

March18

รู้หรือไม่ว่า หากประเทศไทยสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2578 (PDP 2015) เราจะมีไฟฟ้าล้นเกินการใช้งานในแต่ละปีมากถึง 1,800-15,000 เมกะวัตต์ อีกครั้งหนึ่งที่แผน PDP วางแผนผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่า ที่ผ่านมาการจัดทำแผน PDP ของประเทศมีข้อวิพากษ์จากภาควิชาการและภาคประชาชนเนื่องจากมีการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าที่สูงกว่าความเป็นจริง ผลคือการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อรองรับแผนที่วางไว้ นำไปสู่การผลิตไฟฟ้าที่ล้นเกินการใช้งาน เกิดการลงทุนเกินความจำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโรงไฟฟ้าถ่านหิน นั่นหมายถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสุขภาพของคนในพื้นที่ขยายเพิ่มมากขึ้น ดังที่เกิดปัญหาในหลายกรณี ยิ่งไปกว่านั้นยังกระทบต่อต้นทุนค่าไฟฟ้าที่จะสูงขึ้นในอนาคตตามการปรับโครงสร้างราคาไฟฟ้า ผลกระทบจึงล้วนตกอยู่กับผู้ใช้ไฟฟ้าที่อาจต้องใช้ไฟจากโรงไฟฟ้าที่สร้างผลกระทบให้กับชุมชนอย่างไม่มีทางเลือก รวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของโรงไฟฟ้าที่ต้องสูญเสียวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของตนไป ทั้งที่การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเป็นทางเลือกที่ยั่งยืน และประเทศไทยมีศักยภาพอย่างเต็มที่ การผลิตไฟฟ้าสำรองของประเทศ ล้นเกินถึงปี พ.ศ.2573 ในการถกเถียงประเด็นกลไกอีไอเอ/อีเอชไอเอ กรณีถ่านหินกระบี่ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา คุณศุภกิจ นันทะวรการ นักวิจัยจากมูลนิธินโยบายสุขภาวะ ได้วิเคราะห์ถึง “ความไม่จำเป็นของโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ และทางเลือกพลังงานยั่งยืน” ไว้ได้อย่างน่าสนใจ “กำลังผลิตไฟฟ้าสำรองของประเทศคาดว่าจะล้นเกินอย่างมากจนถึงปี พ.ศ. 2573 โดยที่ในแต่ละปีปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตจะล้นเกิน 1,800-15,000 เมกะวัตต์ ในแต่ละปี จากเกณฑ์มาตรฐานกำลังผลิตไฟฟ้าสำรอง (ร้อยละ 15) ซึ่งหมายความว่าขณะนี้เรามีความมั่นคงทางพลังงานมากพออยู่แล้ว แต่แนวทางแผน PDP ยังคงยืนยันว่าต้องมีโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเพื่อเพิ่มความมั่นคง แม้จะไม่มีมติผูกพัน และมีปัญหาขัดแย้งหลายภาคส่วน การเลื่อนโครงการถ่านหิน 4 โครงการ […]

บล็อกเพื่อสู้โลกร้อน และเพื่อช่วยโลก

December5

เยาวชนยุคพลังงานสะอาด กรีนพีซ ประเทศไทย
ทำกิจกรรมที่ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายสิทธิผู้ป่วยแม่เมาะ ลำปาง
ในฐานะส่วนหนึ่งของ “วันรณรงค์ทั่วโลกเพื่อต่อสู้ภาวะโลกร้อน 2551”
(Global Day of Climate Action 2008) น้องที่เขียนบล็อกได้รางวัล Young
Writer Award อ่านบล๊อกของเธอได้ที่ http://www.greenpeace.or.th/blog

วันรณรงค์ทั่วโลกเพื่อต่อสู้ภาวะโลกร้อน 2551

December2

คลิกที่รูปด้านล่างเพื่อดูว่าประเทศไทยทำอะไร
(เราขอเรียนเชิญทุกท่านให้เข้าร่วม)
และโปรดติดตามเรื่องราวและรูปถ่ายการเดินทางในศูนย์เรียนรู้เครือข่ายสิทธิผู้ป่วยแม่เมาะัได้ที่บล็อคของกรีนพีซ – http://www.greenpeace.or.th/blog (จะเขียนขึ้นในวันที่ 4-6 ธันวาคม 2551)

สนุกกับโคลฟิงเกอร์

November26

ไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนเจมส์
บอนด์หรือไม่ คุณจะต้องหลงรักกราเวอร์สัน กรีน สายลับฝีมือเยี่ยมของเรา
ผู้ที่จะเปิดโปงแผนการสุดชั่วร้ายของโคลฟิงเกอร์สุดแสนร้ายกาจ และก๊าซคาร์บอนคู่หูของเขา ที่พยายามจะทำให้โลกเต็มไปด้วยโรงไฟฟ้าถ่านหิน และทำลายสภาพภูมิอากาศ ในปฏิบัติการเมฆน้ำตาล

โปรดดูหนังเรื่องนี้เพื่อหาคำตอบ

ร่วมส่งวีดิโอ YouTube ไม่เอาพลังงานสกปรก!

July21

ร่วมส่งข้อความถึงรัฐบาลไทยว่าคุณไม่ต้องการพลังงานสกปรก และต้องการพลังงานหมุนเวียน โดยไปที่วีดิโอนี้ของกรีนพีซ — http://www.youtube.com/watch?v=2OZFZj31NDg

และ post “video response” ใต้วีดิโอนี้

ข้อความอาจเป็น “หยุดถ่านหิน” “ก้าวสู่การปฏิวัติพลังงาน” “ไม่เอาพลังงานสกปรก” “ไม่เอานิวเคลียร์” หรือข้อความของคุณเอง

และหากคุณมีหน้า YouTube ของคุณเอง โปรดทำ link มาที่ กรีนพีซ ประเทศไทย – http://www.greenpeace.or.th

Send a message to the Thai government that you don’t want dirty
energies by posting a video response to this Greenpeace’s video: http://www.youtube.com/watch?v=2OZFZj31NDg

The message can be “Quit Coal”, “Lead the Energy [R]evolution”, “No Dirty Energy”, “No Nuke”, or your own message.

And if you have a YouTube page, please link to us at http://www.greenpeace.org/seasia

ตื่นเต้นที่มาบตาพุด

July17
“กรีนพีซประท้วงอีกแล้ว” หลายคนอาจคิดเช่นนั้นเมื่อเห็นข่าวเมื่อวันที่ 15 ก.ค. เราได้ประท้วงอย่างสงบเพื่อ “หยุดถ่านหิน” นั่นคือ​ ต่อต้านการขยายโรงไฟฟ้าถ่านหินของเบลเยียม​ ​ใน​นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด​ ​จังหวัดระยอง แต่เราทุกครั้งที่เราประท้วง เรามีเหตุผล ครั้งนี้ก็เช่นกัน….

อ่านต่อ http://quitcoal.wordpress.com/2008/07/17/mapthaphut


After the dramatic standoffon 15 July between Rainbow Warrior and the local police, marine police,
secret police, coast guards, Thai navy, port authorities and other
assorted party poopers, we got a major breakthrough in the evening even
before we could make a call on escalation of confrontation at the
Belgian company’s coal plant in Thailand.
 

Our demands for cancellation of the coal plant were endorsed by two key Thai senate reps,
who cited violation of EIA requirements, non-compliance with the new
electricity regulators rules and the massive community opposition. They
will both move the senate and the energy ministry to immediately stop
work on the coal plant.

รำลึก 4 ปีแห่งการสูญเสีย เจริญ วัดอักษร นักต่อสู้ผู้ปกป้องภูมิอากาศโลก

June24

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2551 กรีนพีซ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดงานรำลึก 4 ปีแห่งการสูญเสีย เจริญ วัดอักษร
นักต่อสู้ผู้ปกป้องภูมิอากาศโลก

นายเจริญ วัดอักษร ประธานกลุ่มอนุรักษ์ท้องถิ่นบ่อนอก ต.บ่อนอก
จ.ประจวบคีรีขันธ์ และแกนนำต่อต้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าบ่อนอก
ถูกยิงเสียชีวิต เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เวลา 21:30 น.
บริเวณทางเดินเข้าบ้าน หลังเดินทางไปยื่นข้อมูลความผิดปกติ
ในการออกเอกสารสิทธิที่ดินสาธารณะให้กับ
คณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วุฒิสภา