Greenpeace Thailand กรีนพีซ ประเทศไทย

ปกป้องสิ่งแวดล้อม เพื่อทุกชีวิต

กรีนพีซจัดแสดงงานศิลปะปกป้องทะเลและมหาสมุทรในวันคุ้มครองโลก

April29
กรุงเทพฯ, 22 เมษายน 2558 – เนื่องในวันคุ้มครองโลก (Earth Day) กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดนิทรรศการแสดงงานศิลปะและภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ “Art for the Ocean” เพื่อนำเสนองานศิลปะจากขยะในท้องทะเลและจากครัวเรือนโดย Aligna (อลิญญะ)[1] ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงาน รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย สะท้อนวิกฤตของท้องทะเลต่อสังคม เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในมหาสมุทรโลก ตลอดจนกระตุ้นเตือนให้ประชาชนและทุกภาคส่วนลงมือทำเพื่อปกป้องท้องทะเลและมหาสมุทร

นิทรรศการภาพถ่ายได้รวบรวมผลงานภาพถ่ายกว่า 20 ภาพ จากหลายประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วยภาพความสวยงามของท้องทะเลและมหาสมุทร พร้อมทั้งสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในมหาสมุทร ได้แก่ การทำประมงที่ผิดกฎหมาย การทำประมงเกินขนาด การใช้เครื่องมือประมงทำลายล้าง การจับสัตว์น้ำพลอยได้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมลพิษ
“มนุษย์พึ่งพาทะเลและมหาสมุทรเพื่อความอยู่รอด แต่ในขณะนี้ ทะเลและมหาสมุทรกำลังเผชิญกับวิกฤตทางนิเวศวิทยาหลากหลายด้าน โดยเฉพาะการทำประมงเกินขนาด การใช้เครื่องมือทำลายล้าง รวมถึงการประมงผิดกฎหมายที่เป็นภัยคุกคามใหญ่หลวง” อัญชลี พิพัฒนวัฒนากุล ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านทะเลและมหาสมุทร กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าว

“กรีนพีซทำงานร่วมกับเครือข่ายประมงพื้นบ้าน ชุมชนชายฝั่ง บุคคลและกลุ่มองค์กรต่างๆ เพื่อให้รัฐบาลรวมถึงหน่วยงานภาครัฐร่วมกันแก้ไขปัญหานี้ นอกจากกลไกทางกฎหมายที่มีอยู่แล้ว รัฐบาลจำเป็นต้องสร้างแผนการเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลที่เสื่อมโทรมและยุติการทำประมงเกินขนาด การทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้แรงกดดันจากคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปที่ได้ให้ใบเหลืองการประมงไทยเมื่อวานนี้ [2]”

ในกิจกรรม ยังมีการแสดงศิลปะจัดวาง (Installation Art) จากขยะในท้องทะเลและครัวเรือน ภายใต้แนวความคิดที่จะทำให้คนในสังคมหันมาใส่ใจในการอนุรักษ์ทะเลและสิ่งแวดล้อมโดยการนำขยะที่คนทิ้งมาสร้างสรรค์เป็นผลงาน คือ ปลาที่กำลังว่ายน้ำท่ามกลางดอกไม้พลาสติก  

“ผมต้องการสะท้อนให้เห็นว่าหากเราไม่ทำอะไรสักอย่างเพื่อหยุดปัญหาขยะในท้องทะเล วันหนึ่งปลาและสัตว์น้ำทุกชนิดจะได้รับสารพิษปนเปื้อนและแหวกว่ายท่ามกลางกองขยะ (ซึ่งขณะนี้ก็กำลังเกิดขึ้นแล้ว) ผมจึงจินตนาการถึงปลาที่กำลังว่ายน้ำอยู่ในมหาสมุทรท่ามกลางขยะพลาสติก ร้องขอให้มนุษย์หยุดทำลายบ้านอันสวยงามของเขา ผมหวังว่าผลงานชิ้นนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้เราร่วมกันช่วยทำให้ท้องทะเลสะอาดสวยงามดังที่เคยเป็นมา” อลิญญะ ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานกล่าว

นิทรรศการแสดงงานศิลปะและภาพถ่าย  “Art for the Ocean” เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2558 ที่ HOF ART Residency Bangkok ผู้สนใจยังสามารถเข้าร่วมอบรมการทำดอกไม้จากขยะกับอลิญญะ ในเวลา 16.00น.-19.00น. ทุกวันโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ I love my Ocean ของกรีนพีซที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นในมหาสมุทรและสร้างจิตสำนึกให้สาธารณชนรวมถึงผู้บริโภคร่วมกันปกป้องทะเลและมหาสมุทร ผ่านการบริโภคอาหารทะเลอย่างยั่งยืน และการสนับสนุนการทำประมงที่มีความรับผิดชอบ สามารถติดตามโครงการได้ที่ www.greenpeace.or.th/oceans

หมายเหตุ

[1] Aligna (อลิญญะ) เป็นศิลปินชาวลาว ที่พำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศส อลิญญะฝึกฝนตนเองในทักษะทางศิลปะแขนงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการปั้น การวาดภาพ และการเล่นดนตรี อลิญญะมีผลงานที่โดดเด่นจากการผลิตงานศิลปะจากวัสดุเหลือใช้ อาทิ ขวดน้ำ เศษพลาสติก กระป๋อง ขวดอลูมิเนียม ตะปูเก่า ถังน้ำมัน ไม้แขวนเสื้อ ให้เป็นงานศิลปะสวยงามอย่างดอกไม้

ผลงานของอลิญญะได้ถูกจัดแสดงมาแล้วหลากหลายแห่งทั่วโลก เช่น อิตาลี ฝรั่งเศสและเม็กซิโก ในรูปแบบงานศิลปะจัดวาง (Installation Art) ที่สร้างการฉุกคิดให้ผู้ชมงานถึงการบริโภค และการนำกลับมาใช้ใหม่ ในการจัดแสดงงานครั้งนี้ อลิญญะได้สร้างสรรค์ผลงานเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเพื่อสะท้อนหนึ่งในปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องทะเล และรณรงค์ให้ผู้เข้าชมได้ตระหนักถึงวิกฤตของทะเลและมหาสมุทรที่กำลังกลายเป็นแหล่งรองรับขยะจากการบริโภคของมนุษย์

[2] เมื่อวานนี้ (21 เมษายน 2558) คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศให้ใบเหลืองสินค้าประมงไทยอย่างเป็นทางการ และขึ้นบัญชีไทยเป็นประเทศที่ไม่ให้ความร่วมมือ (Non-cooperating Country) ในการต่อต้านการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (ไอยูยู) โดยระบุว่าภายในเวลา 6 เดือน ประเทศไทยจะต้องแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

อัญชลี พิพัฒนวัฒนากุล ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านทะเลและมหาสมุทร กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โทร.:091 770 3521 อีเมล: <a href="mailto:apipatta@greenpeace.org”>apipatta@greenpeace.org

สมฤดี ปานะศุทธะ ผู้ประสานงานสื่อมวลชน กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โทร.:081 929 5747 อีเมล: <a href="mailto:spanasud@greenpeace.org”>spanasud@greenpeace.org

Download English version here

ข่าวประชาสัมพันธ์ – เมษายน 22, 2558

No Comments to

“กรีนพีซจัดแสดงงานศิลปะปกป้องทะเลและมหาสมุทรในวันคุ้มครองโลก”

Trackbacks/Pingbacks

  1. gay chat rooms no registration needed
  2. keto diet explained
  3. gaydatingzz.com