da1991 blog

Apr 22

ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา Better Paper Better World  จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งที่  82  เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย โดยมีผู้บริหาร และพนักงานพร้อมใจกันมาร่วมบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการสำรองโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ได้นำไปใช้ประโยชน์และช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ โดยเฉพาะใกล้ช่วงเทศกาลต่างๆ ที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุมากกว่าปกติ  ทั้งนี้ ดั๊บเบิ้ล เอ ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตมาอย่างต่อเนื่องทุกๆ 3 เดือน ณ อาคารดั๊บเบิ้ล เอ สำนักงานใหญ่ จ.ปราจีนบุรี

4.15 บริจาคโลหิต ครั้งที่ 82