da1991 blog

Apr 22

ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา Better Paper Better World  จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งที่  82  เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย โดยมีผู้บริหาร และพนักงานพร้อมใจกันมาร่วมบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการสำรองโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ได้นำไปใช้ประโยชน์และช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ โดยเฉพาะใกล้ช่วงเทศกาลต่างๆ ที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุมากกว่าปกติ  ทั้งนี้ ดั๊บเบิ้ล เอ ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตมาอย่างต่อเนื่องทุกๆ 3 เดือน ณ อาคารดั๊บเบิ้ล เอ สำนักงานใหญ่ จ.ปราจีนบุรี

4.15 บริจาคโลหิต ครั้งที่ 82

Apr 22

ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา Better Paper Better World ร่วมสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับน้อง ๆ ภายใต้กิจกรรม “เลี้ยงน้องวันเกิด” โดยมีพี่ๆดั๊บเบิ้ล เอ จิตอาสาร่วมทำบุญในเดือนเกิด ด้วยการเลี้ยงอาหารกลางวันให้น้องๆและกิจกรรมสันทนาการสร้างการเรียนรู้ พร้อมทั้งได้มอบอุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนต่างๆในจังหวัดปราจีนบุรี ได้แก่ โรงเรียนบ้านโคกกระท้อน, โรงเรียนวัดบุยายใบ, โรงเรียนบ้านโป่งไผ่ และโรงเรียนวัดอรัญไพรศรี ซึ่งกิจกรรมนี้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2539 และจัดมาอย่างต่อเนื่องรวมเป็นครั้งที่ 79 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการที่ดีของเยาวชน

4.15 เลี้ยงน้องวันเกิด ครั้งที่ 79

Apr 22

ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา Better Paper Better World เปิดบ้านต้อนรับคณะนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (CEO MBA) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เข้าชมกระบวนการผลิตกระดาษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และศึกษาเรียนรู้โมเดล “กระดาษจากคันนา” ที่มีส่วนช่วยสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรที่ปลูกต้นกระดาษบนคันนาที่ว่างเปล่าที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ และช่วยลดโลกร้อนอีกด้วย พร้อมทั้งรู้จักการบริหารจัดการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและยั่งยืนของดั๊บเบิ้ล เอ ในแนวคิด “ทำของเสีย ไม่ให้เสียของ” โดย การนำของเหลือใช้จากการผลิตเยื่อและกระดาษ อาทิ เปลือกไม้ เศษไม้ น้ำมันยางไม้ มาเป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า ผ่านการนำเสนอด้วยภาพยนตร์ระบบ 4 มิติ ณ โรงงานดั๊บเบิ้ล เอ จ.ปราจีนบุรี

4.15 เปิดบ้านคณะป.โท ม.หอการค้าไทย

Apr 22

ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา Better Paper Better World สนับสนุนการจัดแรลลี่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ซึ่งจัดการแข่งขันโดยราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เส้นทางกรุงเทพฯ-อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ พร้อมด้วยนายบรรพต หงษ์ทอง นายกราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยฯ และคณะผู้จัดงานร่วมปล่อยขบวนรถแรลลี่ในครั้งนี้

 

4.15 แรลลี่เฉลิมพระเกียรติฯ

Apr 06

ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนาเพื่อลดโลกร้อน จัดกิจกรรม ดั๊บเบิ้ล เอ อินเตอร์ แคมป์ ครั้งที่ 3 ในโครงการ Double A Better Tomorrow ปลูกฝัน ปลูกปัญญา เชิญชวนลูกหลานชาวนา ที่กำลังศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยหรือปวส. ร่วมสมัครชิงทุนทัศนศึกษาเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงวันที่ 6 มิถุนายน-25 กรกฎาคม 2558 รวม 50 วัน โดยส่งผลงานบทความในหัวข้อ “ภาษาจีน สร้างแรงบันดาลใจ” ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4  เปิดรับสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 เมษายน 2558 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดได้ที่ www.DoubleApaper.com หรือ Facebook Fanpage Double A club หรือสอบถามได้ที่ ดั๊บเบิ้ล เอ ฮอตไลน์ โทร.1759

4.15 Double A Inter Camp ครั้งที่ 3

Mar 30

 

 

 

3.15 เปิดบ้านคณะสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี

ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา Better Paper Better World เปิดบ้านต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี รวมทั้งผู้ประกอบกิจการโรงงาน ชุมชน เจ้าหน้าที่รัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนนทบุรี ในโครงการ “ธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อมโรงงาน”  เยี่ยมชมกระบวนการผลิตกระดาษที่ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ผ่านภาพยนตร์แบบ 4 มิติ รวมทั้งเข้าใจถึงโมเดลดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา ที่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกต้นกระดาษบนคันนาว่างเปล่า ช่วยสร้างรายได้และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ช่วยลดโลกร้อน นับเป็นการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

Mar 18

 

 

เมื่อเร็วๆนี้ ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา Better Paper Better World จัดกิจกรรม “ทำบุญหนังสือ อิ่มบุญ อิ่มใจ” ธรรมทานส่งเสริมการอ่าน เนื่องในวันมาฆบูชา 2558 ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีพนักงานดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมทำบุญหนังสือกว่า 500 เล่ม ถวายแด่วัดบำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม(วัดล่าง) อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อส่งต่อหนังสือให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนและห้องสมุดชุมชน เป็นการส่งเสริมสังคมรักการอ่าน อีกทั้งยังร่วมบำเพ็ญทานบารมีที่ได้อานิสงส์สูงสุดโดยการทำบุญหนังสืออันเป็นสื่อสร้างสรรค์ให้เกิดปัญญา

 

3.15 ทำบุญหนังสือ

Feb 18

ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมกับขนส่งปราจีนฯ อบรมขับขี่ปลอดภัยให้ประชาชน

Posted in Uncategorized      Tagged       Comments Off on ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมกับขนส่งปราจีนฯ อบรมขับขี่ปลอดภัยให้ประชาชน

ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา Better Paper Better World ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี จัดโครงการ “รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ไร้กังวล ครั้งที่ 4” เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายจราจรอย่างปลอดภัยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนสำหรับรถยนต์และมอเตอร์ไซด์และการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย รวมไปถึงการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ ให้กับพนักงานและประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม ด้วยรถบริการเคลื่อนที่ของกรมการขนส่งทางบก ทำให้สะดวก รวดเร็ว ณ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) จ.ปราจีนบุรี

2.15 อบรมขับรถร่วมกับขนส่งปราจีนฯ

Feb 18

ดั๊บเบิ้ล เอ นำทัพกระดาษคุณภาพจัดแสดงในงาน Paperworld Frankfurt 2015

Posted in Uncategorized      Tagged       Comments Off on ดั๊บเบิ้ล เอ นำทัพกระดาษคุณภาพจัดแสดงในงาน Paperworld Frankfurt 2015

ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา Better Paper Better World นำทัพกระดาษคุณภาพที่ผลิตจากคันนา อย่าง Double A Color Print และ Double A Presentation จัดแสดงโชว์ภายในงาน Paperworld Frankfurt 2015 ณ ประเทศเยอรมนี ซึ่งถือเป็นงานแสดงผลิตภัณฑ์กระดาษและเครื่องเขียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนี้ภายในบูธยังได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์กระดาษสำนักงานรีไซเคิล Evolve Everyday แบรนด์กระดาษดั้งเดิมที่มีชื่อเสียงในยุโรปและออสเตรเลีย ที่ดั๊บเบิ้ล เอ อลิเซ่ประสบความสำเร็จกับการนำกลับมาผลิตและจำหน่ายอีกครั้ง ทั้งนี้เพื่อรองรับการขยายตลาดกระดาษดั๊บเบิ้ล เอ ในยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง

2.15 งาน Paperworld Frankfurt 2015

Jan 22

ดั๊บเบิ้ล เอ ส่งเสริมเยาวชนไทยรักการอ่าน “อ่านหนังสือ เปิดความคิด ชีวิตเปลี่ยน”

Posted in Uncategorized      Tagged       Comments Off on ดั๊บเบิ้ล เอ ส่งเสริมเยาวชนไทยรักการอ่าน “อ่านหนังสือ เปิดความคิด ชีวิตเปลี่ยน”

ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา Better Paper Better World ร่วมส่งเสริมการอ่านของเยาวชนไทย ในกิจกรรม “อ่านหนังสือ เปิดความคิด ชีวิตเปลี่ยน” โดยมอบหนังสือส่งเสริมความรู้ที่เหมาะสมกับวัยเป็นของขวัญเทศกาลปีใหม่และวันเด็กให้กับน้องๆโรงเรียนบ้านโป่งไผ่ อำเภอศรีมหาโพธิ และโรงเรียนต่างๆในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีรวมกว่า 9 โรงเรียน เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านอันเป็นรากฐานให้เกิดความรู้และจินตนาการให้กับเยาวชนที่จะเติบโตเป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติต่อไป

1.15 ส่งเสริมการอ่าน รร.บ้านโป่งไผ่ จ.ปราจีนฯ