chaoprayagroup blog

Jan 20

การจัดแสงไฟในห้อง (Lighting Design) (ตอนที่ 1)

Posted in Uncategorized      Tagged Comments Off on การจัดแสงไฟในห้อง (Lighting Design) (ตอนที่ 1)

แสงไฟในบ้าน อาคาร หรือ ใน คอนโด ถือว่ามีความสำคัญอย่างมาก ทั้งนี้เพื่อใช้ในการส่องสว่างเวลายามค่ำคืน  ไม่ว่าจะเป็นไฟในบ้าน ตามห้องต่างๆ หรือ นอกบ้านก็ตาม ดังนั้นการออกแบบแสงไฟ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการใช้ประโยชน์หรือใช้เพื่อการตกแต่ง   ซึ่งจะสว่างมากน้อยเพียงใดนั้น ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานใน บริเวณนั้นๆ

http://www.cmc.co.th/files/picture/news/main/news-main-292-1421402123.jpg

การให้แสงสว่างภายในห้อง แบ่งเป็น

1. แสงที่ใช้ส่องสว่าง (แสงหลัก)

แสง เพื่อการใช้งานทั่วไป ก็ คือ ไฟติดเพดาน  เพื่อให้ความสว่างแบบกระจายทั่วพื้นที่ ซึ่งเราสามารถติดตั้งสวิสซ์หรี่ไฟ เพื่อช่วยควบคุมปริมาณแสงได้  ทั้งนี้ต้องดูชนิดหลอดด้วยว่าเป็นหลอดไส้หรือเปล่า ถ้าใช่สามารถติดตั้งได้สบาย แสงแบบนี้เราสามารถพบได้ทั่วไป โดยเฉพาะในห้องคอนโดหรือบ้านต่างๆ

หรือ อาจจะเป็น แสงไฟเพื่อการใช้งานเฉพาะจุด ช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆได้สะดวก และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น อ่านหนังสือ ทำงาน ทานอาหาร เราควรเลือกหลอดไฟและโคมไฟที่เน้นการให้แสงเป็นลำส่องตรงเฉพาะจุด ไม่กว้างมาก และเป็นแสงชนิดที่สว่างที่สุดในห้อง สามารถเลือกใช้โป๊ะโคมแบบทึบ และด้านในเป็นวัสดุช่วยสะท้อนแสงได้อีกด้วย

 

2  แสงที่ใช้เพื่อตกแต่ง หรือสร้างบรรยากาศ

โดย มากจะเป็นโคมไฟติดผนัง โคมไฟส่องภาพ โคมไฟตั้งพื้น โคมไฟตั้งโต๊ะ หรือาจจะเป็นไฟอัพไลท์ ไฟหลืบ ไฟซ่อนต่างเพื่อสร้างบรรยากาศให้น่าสนใจ หรือกำหนดจุดที่ต้องการให้ความสนใจเป็นพิเศษ