ช า ลี จั ง

ก า ร แ บ่ ง ปั น มิ ใ ช่ ห น้ า ที่ แ ต่ คื อ น้ำ ใ จ

ร่วมแรงแบ่งปันร่วมสานฝันให้ห้องสมุดมีชีวิต

May14

 

 

 

Read the rest of this entry »

รับปีใหม่…ด้วยใจดวงเดิม…สวัสดีปีใหม่

January1


Read the rest of this entry »

by posted under ศิลปะ-วรรณกรรม | tagged under  |  8 Comments »    

2 ปี ผ่านไป 7 ตุลา เราจดจำ รำลึก และ…ฟันฝ่า

October7

 

 

ก่อนถึงเหตุการณ์ 7 ตุลา 51

เชื่อว่า ไม่มีพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยคนใด คาดคิดว่า

เดือนตุลาคม 2551 จะเป็นบันทึกเลือดอีกครั้งของหน้าประวัติศาสตร์ไทย

ไม่มีใครคิดว่าตัวเอง หรือเพื่อนร่วมอุดมการณ์จะได้มาประสบเหตุกับความเลวร้าย

อย่างไม่อาจลืมเลือนได้….มันคือร่องรอยแห่งความเจ็บปวด และสูญเสียร่วมกัน

Read the rest of this entry »

by posted under การเมือง | tagged under  |  11 Comments »    

ภารกิจ…หมาจรจัด

September7

 

หลายเดือนมาแล้วที่ผู้คนในหมู่บ้านนี้

ไม่สามารถนอนหลับได้อย่างสุขสบาย

ด้วยเสียงเห่าหอนของหมาเร่ร่อนจำนวนมาก

ที่พากันเข้ามาอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ….

Read the rest of this entry »

ประเทศไทย…. ไม่ได้มีไว้แค่เป็นที่ซุกหัวนอน

May22

หากคนไทย…จะเกลียดกัน…ก็จงเกลียดตัวเอง ที่ยังรักกันไม่พอ

หากคน ไทย…จะโกรธกัน…..ก็จงโกรธตัวเองที่ไม่สามารถทำให้ผู้หลงผิด…รู้จักใช้ สติไตร่ตรอง

หากคนไทย…จะทะเลาะกัน…ก็จงทะเลาะกับตัวเองที่มองเห็นแต่ความผิดของคนอื่น

Read the rest of this entry »

by posted under การเมือง | tagged under  |  6 Comments »    

ไม่เปรียบเทียบ…ไม่เหลื่อมล้ำ…สงครามไม่เกิด

May13

ตราบใด…ที่มนุษย์ยังใช้การเปรียบเทียบเขากับเราอยู่

ตราบนั้น…ย่อมไม่มีอะไรที่เท่าเทียมกันได้หรอก

Read the rest of this entry »

ถ้าประชาชนไม่-ทิ้ง-ข้าพเจ้า..แล้วข้าพเจ้าจะ-ละทิ้ง-อย่างไรได้

May5

 

 

 

“…วันที่ 19 สิงหาคม 2489 วันนี้ถึงวันที่เราจะต้องจากไปแล้ว

 
พอถึงเวลาก็ลงจากพระที่นั่งพร้อมกับแม่ ลาเจ้านายฝ่ายใน ณ พระที่นั่งชั้นล่างนั้น
 
แล้วก็ไปยังวัดพระแก้วเพื่อนมัสการลาพระแก้วมรกตและพระภิกษุสงฆ์
 
ลาเจ้านายฝ่ายหน้าลาข้าราชการทั้งไทยและฝรั่ง แล้วก็ไปขึ้นรถยนต์

พอรถแล่นออกไปได้ไม่ถึง 200 เมตร

 
มีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาหยุดรถแล้วส่งกระป๋องให้เราคนละใบ


ราชองครักษ์ไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรอยู่ในนั้น บางทีจะเป็นลูกระเบิด


เมื่อมาเปิดดูภายหลังปรากฏว่าเป็นทอฟฟี่ที่อร่อยมาก

ตามถนนผู้คนช่างมากมายเสียจริงๆ ที่ถนนราชดำเนินกลาง

 
ราษฎรเข้ามาใกล้จนชิดรถที่เรานั่ง กลัวเหลือเกินว่าล้อรถของเรา
 
จะไปทับแข้งทับขาใครเข้าบ้าง รถแล่นฝ่าฝูงคนไปได้อย่างช้าที่สุด


ถึงวัดเบญจมบพิตร รถแล่นเร็วขึ้นได้บ้าง ตามทางที่ผ่านมา

 

ได้ยินเสียงใครคนหนึ่งร้องขึ้นมาดังๆว่า “อย่าละทิ้งประชาชน”

อยากจะร้องบอกเขาลงไปว่า ถ้าประชาชนไม่ “ทิ้ง” ข้าพเจ้า

 
แล้วข้าพเจ้าจะ “ละทิ้ง” อย่างไรได้ แต่รถวิ่งเร็วและเลยไปไกลเสียแล้ว…” 
๐๐๐ พระราชนิพนธ์บันทึกประจำวันบางส่วนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๐๐๐


๐๐๐ ระหว่างวันเสด็จฯจากสยามสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ๐๐๐

Read the rest of this entry »

หยุดหนึ่งชั่วโมงให้ประเทศไทย…การชุมนุมที่ต้องเตรียมดอกไม้ธูปเทียนไปด้วย

April26

ฉันได้รับจดหมายเชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรม
“หยุดหนึ่งชั่วโมงให้ประเทศไทย”


 

กิ จ ก ร ร ม ที่ ใ ช้ ชื่ อ ที่ ทำ ใ ห้ ต้ อ ง ห ยุ ด อ่ า น

ทีแรกก็คิดว่าเป็นเพียงจดหมายลูกโซ่ทั่วๆ ไป
ที่ส่งต่อกันไปมาทางอินเตอร์เน็ต

แต่พอได้รับการยืนยันจากรายการ “ประเทศไทยก้าวไปข้างหน้า”
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 11

และจากบทความของ เปลว สีเงิน ในหนังสือพิมพ์ไทยโพทต์
ฉันจึงเข้าร่วมกิจกรรมนี้…Read the rest of this entry »

by posted under การเมือง | tagged under  |  20 Comments »    

เราทุกคน คือ เหยื่อ…เพื่อพลิกฟ้า-โค่นแผ่นดิน

April21

 

ไม่รู้ว่าค่านิยมที่สั่งสมให้ผู้คนยกย่องคนมีเงิน นับถือคนมีอำนาจ

นั้นมีมาตั้งแต่ยุคใดสมัยใด หากดูจากหนัง ละคร ไม่ว่าจะเป็นชนชาติ เผ่าพันธุ์ใด

ก็มักมีเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลในประวัติศาสตร์ ที่ลุ่มหลงมัวเมาในลาภ ยศ สรรเสริญ

ที่สุด…ก็หวังจะมีอำนาจล้นฟ้า เพื่อความเป็นใหญ่กว่าใครในแผ่นดิน

ไม่ว่าอำนาจที่ได้มาจะชอบธรรม หรือชอบที่จะทำก็ตาม…

Read the rest of this entry »

by posted under การเมือง | tagged under  |  12 Comments »    

วันนี้…คนไทย…ยังเปล่งถ้อยคำ…ทรงพระเจริญ…ด้วยหัวใจบริสุทธิ์อยู่หรือไม่

April9

“พ่อคะ คนนั้นก็พูดทรงพระเจริญ คนนี้ก็พูดทรงพระเจริญ ทำไมเค้าพูดเหมือนๆ กันคะ”

ฉันจำได้ว่า ครั้งหนึ่ง เคยได้ยินเด็กน้อยอายุประมาณ 5 ขวบ คุยกับพ่อของเธอ

และจำประโยคที่พ่อของเด็กน้อยตอบได้ว่า ….

“เพราะคนไทยทุกคนรักในหลวง จึงได้แสดงความรักด้วยการอวยพรให้ในหลวงไงลูก”

แล้วประโยคต่อ ๆ มา ก็ตามด้วยคำถามไม่รู้จบของเด็กน้อยที่ถามถึงเรื่องราวของ

พระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทย ซึ่งพ่อของเธอก็ไม่เบื่อที่จะตอบ

แต่ฉันนั้น…จำรายละเอียดไม่ได้แล้วว่าพ่อลูกคู่นี้พูดอะไรกันอีกบ้าง

Read the rest of this entry »

« Older Entries