บ้านวรรณกรรม..ชาลีจัง

งานร้อยแก้ว ร้อยกรอง "ชาลีจัง"

Posts tagged with แสงเงา

แสงเงา–>>>–บันทึกหน้า(๑๖)

July20

ร้อยเรียงภาพและคำโดย : ชาลี

 

…แสงให้ทางสว่าง ร่มเงาสร้างทางร่มเย็น…แสงเงาที่เราเห็น เป็นพลังสร้างแรงใจ…