บ้านวรรณกรรม..ชาลีจัง

งานร้อยแก้ว ร้อยกรอง "ชาลีจัง"

ไม่มีวันที่ฉันจะลืมเธอ โบว์ : กมลวรรณ หมื่นหนู วีรสตรีแดนใต้

December10

 

 

 

 

แด่ นักรบหญิงกล้าแห่งกองทัพพันธมิตรประชาชน ชาวใต้

 

                                                  กมล     แม่นแม้นชาตินี้     จำตาย

 

                                                  วรรณ    วาระเผ่าไทย        ตื่นรู้

 

                                                  หมื่น     แสนอาวุธใด        เข่นขู่ 

 

                                                  หนู โบว์ จึ่งลุกสู้ เซ่นชีพ     อหิงสา

 

Read the rest of this entry »