บ้านวรรณกรรม..ชาลีจัง

งานร้อยแก้ว ร้อยกรอง "ชาลีจัง"

ในม่านหมอกสุวรรณภูมิ…และโรงเรียนกวีทุ่งสักอาศรม

January23ฉันเชื่อในสิ่งที่ฉันสว่าง…ฉันสร้างในสิ่งที่ฉันเชื่อ…ฉันประจักษ์ว่าไฟอาศัยเชื้อ…ฉันจึงยอมเลือดเนื้อเป็นเชื้อไฟ

 


Read the rest of this entry »