บ้านวรรณกรรม..ชาลีจัง

งานร้อยแก้ว ร้อยกรอง "ชาลีจัง"

วันที่แม่เจ็บ

February28

 

 

กลอนสุภาพ โดย ชาลี

 

 

                   ถนอมเจ้า เฝ้าประคอง ตระกองไว้     อุ้มดวงใจ แต่ในครรภ์ มิพร่ำบ่น

                   หวังให้เจ้า มีชีวิต ได้เต็มคน                      แม่สุขล้น แม้แลกชีพ ก็ยินดี ฯ

                   ใจอิ่มสุข ถึงทุกข์กาย ไม่หน่ายรัก      แม่เหนื่อยหนัก ฟูมฟักลูก ไม่เมินหนี

                   ลูกมีสุข แม่สุขด้วย ช่วยยินดี                    หากลูกมี ทุกข์ในใจ แม่ตรอมตรม ฯ

                   วันเกิดลูก ลูกรำลึก พระคุณแม่         คือรักแท้ กว่ารักใด ที่เพาะบ่ม

                   วันลูกเกิด วันแม่เจ็บ เหน็บระบม                ยิ้มชื่นชม พรมจูบลูก ผูกพันใจ ฯ

                   โอละเห่ เอ่…เอ๊ แม่เห่กล่อม            แม่โอบอ้อม ล้อมใจรัก มากความหมาย

                   ก้มกราบแม่ สำนึกคุณ อุ่นหทัย                 ลูกสุขใจ ได้โอบกอด กล่อมแม่คืน ฯ

 

                                                                           รักแม่สุดหัวใจ ….จาก ลูกของแม่

 

Read the rest of this entry »