บ้านวรรณกรรม..ชาลีจัง

งานร้อยแก้ว ร้อยกรอง "ชาลีจัง"

ฉันเป็นเศษดิน

November16

                             

 

 

                                         ….๐ ฉันเพียงเศษดิน

 

                                         ฉันไม่ยินดีเด่น

 

                                         ฉันเพียงเศษเลน

 

                                         ฉันเป็นคนธรรมดา ฯ

 

 

                                         ….๐ ฉันไม่ใช่คนดี

 

                                         ฉันไม่ใช่คนบ้า

 

                                         ฉันเพียงคนธรรมดา

 

                                         ฉันมีค่าเพียงเศษดิน ฯ

 

                                                                        “ชาลี” เขียน

 

                              

 

 

 

 

Read the rest of this entry »