บ้านวรรณกรรม..ชาลีจัง

งานร้อยแก้ว ร้อยกรอง "ชาลีจัง"

Author Archive

chaleeja

This user hasn't shared any biographical information

Homepage: http://mblog.manager.co.th/chaleejang

เมื่อวันก่อนกับวันนี้ของฉัน…มันไม่เหมือนเดิม

January20

 

เมื่อคนเรามีความทุกข์ มักลืมช่วงเวลาอันแสนสุขมากมายในชีวิต

และเมื่อเวลาแห่งความสุขมาถึง ก็สุขจนลืมไปว่า

อีกไม่นาน…ความทุกข์จะมาเยือน

ภาพชีวิตที่งดงาม

December26

ภาพที่งดงาม…

อาจไม่ใช่ภาพจากกล้องคุณภาพเยี่ยม

หรือภาพที่ถ่ายโดยช่างภาพฝีมือเป็นเลิศ

แต่เป็นภาพ…ที่ถ่ายทอดลีลาแห่งชีวิตได้งดงามต่างหาก

วั น แ ต่ ง ง า น

December24

…ให้ถ้อยที ถ้อยประคอง น้ำใจกัน…

…ให้เนานาน รักหมดจด จรดฟ้าดิน…


เธอ…ผู้โดนทอดทิ้ง

October9

เรื่องสั้น : โดย ชาลี

ห า ก เ ป็ น เ ธ อ ที่ ถู ก ท อ ด ทิ้ ง เ ธ อ จ ะ รู้ สึ ก อ ย่า ง ไ ร…?

จะอีกกี่ตุลา…ที่ผีห่าจะสูญสิ้น

October7


จะอีก กี่ตุลา – ที่ผีห่า จะสูญสิ้น

จะอีก กี่ชีวิน – ต้องด่าวดิ้น สิ้นชีวัน

จะอีก กี่เรียนรู้ – จะเชิดชู ไทยสร้างสรรค์

จะอีก กี่ฝ่าฟัน – ฝันร้ายนั้น จะหมดไป

…..๐…..๐…..๐…..

กาพย์ยานี ๑๑ : “ชาลี” เขียน


by posted under การเมือง | tagged under  |  5 Comments »

ตลอดไป–>>>–บันทึกหน้าสุดท้าย

October4

คนละชั้น–>>>–บันทึกหน้า(๒๗)

August14

ร้อยเรียงภาพและคำ โดย : ชาลี

…สะบัดแสงเหลือบรุ้งพราย…สะบัดกลายลายเมฆขาว…สะบัดขั้นฟ้าครามเทา…สะบัดเงาเล่าชั้นฟ้า…
 

เวิ้ง–>>>–บันทึกหน้า(๒๖)

August14

 

ร้อยเรียงภาพและคำโดย : “ชาลี”

…เวิ้งฟ้าไกล กว้างกว่ากว้าง…สุดปลายทาง ณ หนไหน…วันเวลา นานเท่าใด…ต้องมุ่งไป ให้ถึงทาง…


วาดด้วยธรรมชาติ–>>>–บันทึกหน้า(๒๕)

August6
ร้อยเรียงภาพและคำโดย : ชาลี”

 

…ธรรมชาติวาดวิจิตร…ใบไม้ปลิดริดจากกิ่ง…ดั่งต้นไม้โดนใบทิ้ง…หากความจริงใช่ทิ้งกัน…

สถานีต่อไป–>>>–บันทึกหน้า(๒๔)

July31

ร้อยเรียงภาพและคำโดย : ชาลี

…เสียงฉึกฉักปรู๊นปรู๊นมาจางหาย…มีเสียงใสไขขานตำนานใหม่…Next station นั้นคอยบอกสถานีต่อไป…ถึงที่หมายใครใคร่ลงจงเร่งเดิน…« Older Entries