บ้านวรรณกรรม..ชาลีจัง

งานร้อยแก้ว ร้อยกรอง "ชาลีจัง"

เมื่อวันก่อนกับวันนี้ของฉัน…มันไม่เหมือนเดิม

January20

 

เมื่อคนเรามีความทุกข์ มักลืมช่วงเวลาอันแสนสุขมากมายในชีวิต

และเมื่อเวลาแห่งความสุขมาถึง ก็สุขจนลืมไปว่า

อีกไม่นาน…ความทุกข์จะมาเยือน

Read the rest of this entry »

ภาพชีวิตที่งดงาม

December26

ภาพที่งดงาม…

อาจไม่ใช่ภาพจากกล้องคุณภาพเยี่ยม

หรือภาพที่ถ่ายโดยช่างภาพฝีมือเป็นเลิศ

แต่เป็นภาพ…ที่ถ่ายทอดลีลาแห่งชีวิตได้งดงามต่างหาก

Read the rest of this entry »

by posted under ศิลปะ-วรรณกรรม | tagged under  |  9 Comments »    

วั น แ ต่ ง ง า น

December24

…ให้ถ้อยที ถ้อยประคอง น้ำใจกัน…

…ให้เนานาน รักหมดจด จรดฟ้าดิน…


Read the rest of this entry »

by posted under ศิลปะ-วรรณกรรม | tagged under  |  14 Comments »    

เธอ…ผู้โดนทอดทิ้ง

October9

เรื่องสั้น : โดย ชาลี

ห า ก เ ป็ น เ ธ อ ที่ ถู ก ท อ ด ทิ้ ง เ ธ อ จ ะ รู้ สึ ก อ ย่า ง ไ ร…?

Read the rest of this entry »

by posted under ศิลปะ-วรรณกรรม | tagged under  |  7 Comments »    

จะอีกกี่ตุลา…ที่ผีห่าจะสูญสิ้น

October7


จะอีก กี่ตุลา – ที่ผีห่า จะสูญสิ้น

จะอีก กี่ชีวิน – ต้องด่าวดิ้น สิ้นชีวัน

จะอีก กี่เรียนรู้ – จะเชิดชู ไทยสร้างสรรค์

จะอีก กี่ฝ่าฟัน – ฝันร้ายนั้น จะหมดไป

…..๐…..๐…..๐…..

กาพย์ยานี ๑๑ : “ชาลี” เขียน


Read the rest of this entry »

by posted under การเมือง | tagged under  |  5 Comments »    

ตลอดไป–>>>–บันทึกหน้าสุดท้าย

October4

Read the rest of this entry »

by posted under ศิลปะ-วรรณกรรม | tagged under  |  14 Comments »    

คนละชั้น–>>>–บันทึกหน้า(๒๗)

August14

ร้อยเรียงภาพและคำ โดย : ชาลี

…สะบัดแสงเหลือบรุ้งพราย…สะบัดกลายลายเมฆขาว…สะบัดขั้นฟ้าครามเทา…สะบัดเงาเล่าชั้นฟ้า…
 

Read the rest of this entry »

by posted under ศิลปะ-วรรณกรรม | tagged under  |  15 Comments »    

เวิ้ง–>>>–บันทึกหน้า(๒๖)

August14

 

ร้อยเรียงภาพและคำโดย : “ชาลี”

…เวิ้งฟ้าไกล กว้างกว่ากว้าง…สุดปลายทาง ณ หนไหน…วันเวลา นานเท่าใด…ต้องมุ่งไป ให้ถึงทาง…


Read the rest of this entry »

by posted under ศิลปะ-วรรณกรรม | tagged under  |  9 Comments »    

วาดด้วยธรรมชาติ–>>>–บันทึกหน้า(๒๕)

August6
ร้อยเรียงภาพและคำโดย : ชาลี”

 

…ธรรมชาติวาดวิจิตร…ใบไม้ปลิดริดจากกิ่ง…ดั่งต้นไม้โดนใบทิ้ง…หากความจริงใช่ทิ้งกัน…

Read the rest of this entry »

by posted under ศิลปะ-วรรณกรรม | tagged under  |  11 Comments »    

สถานีต่อไป–>>>–บันทึกหน้า(๒๔)

July31

ร้อยเรียงภาพและคำโดย : ชาลี

…เสียงฉึกฉักปรู๊นปรู๊นมาจางหาย…มีเสียงใสไขขานตำนานใหม่…Next station นั้นคอยบอกสถานีต่อไป…ถึงที่หมายใครใคร่ลงจงเร่งเดิน…Read the rest of this entry »

by posted under ศิลปะ-วรรณกรรม | tagged under  |  19 Comments »    
« Older Entries