ศูนย์ฯ –> เอากันอย่างนี้ใช่ไหม!!!

0

Posted by chairojt | Posted in ชีวิต-สังคม | Posted on 29-06-2010

เรื่องเกิดที่ศูนย์ฯ บริการรถยนต์ คู่กรณีผมหลายครั้งแล้วครับ

พอดีไฟหรี่ของผมมันไม่สว่าง “ข้างหนึ่ง” แตเจ้าหน้าที่แนะให้เปลี่ยนทั้ง “สองข้าง” เพราะให้เหตุผลว่า
“อายุการใช้งานมันเท่ากัน” เดี๋ยวอีกข้างหนึ่งก็เสียแล้ว

เปลี่ยนไปทั้งสองข้างเถอะครับ……..