ข้าวก้นบาตร

0

Posted by chairojt | Posted in การเมือง | Posted on 09-10-2009

     วันนี้ ๖ ต.ค. ๒๕๕๒ ผมตักข้าวสารที่ขอแม่มาจากบ้านสอง-สามกะละมัง เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่กลับไปเยี่ยมบ้าน ผมบรรจงตักข้าวสารใส่ถุงทีละถ้วย
มัดยางทีละถุง เพื่อเตรียมตัวไปทำบุญในตอนเช้ามืดของวันที่ ๗ ต.ค. ๒๕๕๒