ทฤษฎีนักร้องท่อนฮุค-ฉาบฉวย ย่อยง่าย

0

Posted by chairojt | Posted in การเมือง, ชีวิต-สังคม | Posted on 03-11-2008

     การศึกษาทุกวันนี้ เคยคิดไหมว่า ทฤษฎีต่างๆที่ได้เรียนในห้องเรียนนั้น เคยย้อนคิดกลับไปบ้างไหมว่า เกิดขึ้นได้อย่างไร มาจากไหน คนคิดเป็นอย่างไร!!!