Dec 15 2009


ภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติ-พระราชพิธีบรมราชาภิเษก..+*

Filed under Uncategorized

.
.
ชบาอัดคลิปชุดนี้เมื่อวันที่ 6 เดือนธันวาคม ปี 2551 เวลาสี่ทุ่มเศษ ในขณะที่
ประเทศไทยอบอวลไปด้วยอุ่นไอแห่งความสุข ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนม์พรรษา
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สถานีโทรทัศน์ต่าง ๆ ล้วนนำภาพยนต์เกี่ยวกับ
พระราชกรณียกิจต่าง ๆ มาเผยแพร่ ให้ประชาชนชาวไทย
ได้ซาบซึ้งพระคุณความดีงามของในหลวง
.
.
ซึ่งชบาชมภาพยนต์ชุดนี้แล้ว ก็เห็นว่า กว่าพระองค์จะขึ้นครองราชย์ได้
ก็ลำบากไม่ใช่น้อยเลย นี่แหละพระบารมีที่ทรงสั่งสมมา เพื่อจะปกครองบ้านเมืองไทย
ให้สงบร่มเย็น
.
.
ในทางพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าก็ทรงสั่งสอนพุทธสาวก ว่า บุญบารมีนั้น เป็นสิ่งที่สะสม
หรือสั่งสมกันได้ เพราะคนและสรรพสัตว์ที่เกิดมาบนโลกผืนนี้ ล้วนเวียนเกิดและเวียนตาย
กันหลายพันหลายแสนชาติ ซึ่งนับประมาณกันไม่ได้ หาที่สุดเบื้องต้นแห่งการเกิดไม่ได้
.
.
เพราะฉะนั้น ขอให้ทุกคนจงเชื่อในกรรม ในผลแห่งกรรม ในผลแห่งการทำดี
และเชื่อพระพุทธพจน์ที่ทรงสั่งสอนว่า
 
“ทำดี ได้ดี ทำชั่ว ได้ชั่ว ” และหมั่นทำความดีให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไปเทอญ
.
.
ขอกราบแทบไท้ธุลีพระบาท แห่งองค์กษัตริย์จอมธรรมราชา
ผู้ทรงประสูติมาเพื่อดับทุกข์เข็ญแห่งปวงชนชาวไทย
พระองค์ทรงเป็นพระมหาโพธิสัตว์ที่มีอยู่จริง
 
 

.

.


.
.

.

.
.

.


.
.
สารานุกรมไทย ฉบับกาญจนาภิเษก
 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดย นายทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา

          พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระราชพิธีสำคัญยิ่งสำหรับประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข เพราะเป็นการเชิดชูเฉลิมพระเกียรติว่า เป็นพระราชาธิบดีของประเทศนั้นโดยสมบูรณ์แล้ว หรือจะกล่าวทางสังคมวิทยาพระราชพิธีบรมราชาภิเษกก็คือ การแสดงการยอมรับนับถือประมุขของสังคมนั่นเอง ดังนั้นตามโบราณราชประเพณีของไทย  พระนามของผู้ได้รับการเลือกเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ ก็ยังคงใช้ขานพระนามเดิม เป็นแต่เพิ่มคำว่า  “ซึ่งทรงสำเร็จราชการแผ่นดิน”  ต่อท้ายพระนามเครื่องยศบางอย่างก็ต้องลด เช่น พระเศวตฉัตรมีเพียง ๗ ชั้น มิใช่  ๙  ชั้น  คำสั่งของพระองค์ก็ไม่เรียกว่า  พระบรมราชโองการ จนกว่าจะได้ทรงรับการบรมราชาภิเษก จึงถวายพระเกียรติยศโดยสมบูรณ์

          พระราชพิธีบรมราชาภิเษกของประเทศไทยที่ปรากฏหลักฐานเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์คือ  ศิลาจารึกวัดศรีชุมของพญาลิไท แห่งกรุงสุโขทัยกล่าวคือ พ่อขุนผาเมืองอภิเษกพระสหายคือ พ่อขุนบางกลางท่าว ให้เป็นพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ผู้ครองกรุงสุโขทัย แต่ก็ไม่มีรายละเอียดการประกอบพระราชพิธีว่ามีขั้นตอนอย่างใด จนกระทั่งถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  เมื่อขึ้นเสวยราชสมบัติ  ได้ทรงทำพระราชพิธีนี้อย่างสังเขปเมื่อพุทธศักราช  ๒๓๒๕ ครั้งหนึ่งก่อน แล้วทรงตั้งคณะกรรมการ  โดยมีเจ้าพระยาเพชรพิชัย ซึ่งเป็นข้าราชการในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นประธาน สอบสวนแบบแผนโดยถี่ถ้วนตั้งขึ้นเป็นตำรา แล้วทรงทำบรมราชาภิเษกเต็มตำราอีกครั้งหนึ่งเมื่อพุทธศักราช  ๒๓๒๘ และได้ใช้เป็นแบบแผนในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของรัชกาลต่อๆ  มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งแต่ละรัชกาลก็ได้ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดเล็กน้อยให้เหมาะสมกับกาลสมัย ที่สำคัญคือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ซึ่งทรงเป็นปราชญ์ในทางอักษรศาสตร์และโบราณราชประเพณีได้ทรงพระราชนิพนธ์คำกราบบังคมทูลของพราหมณ์และราชบัณฑิตตอนถวายเครื่องราชกกุธกัณฑ์  กับพระราชดำรัสตอบเป็นภาษาบาลีและคำแปลเป็นภาษาไทย  ทั้งนี้อาจวิเคราะห์ได้ว่า พระราชพิธีนี้มีคติที่มาจากลัทธิพราหมณ์ผสมกับความเชื่อทางพุทธศาสนา  ส่วนบทมนต์ต่างๆ ของพราหมณ์  ท่านผู้รู้ทางภาษาตะวันออกโบราณวินิจฉัยว่า เป็นภาษาทมิฬโบราณ

         ส่วนพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในรัชกาลปัจจุบัน  เมื่อพุทธศักราช  ๒๔๙๓  นั้น ทางราชสำนักได้ยึดงานบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ ๗  เป็นหลักแต่ปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพบ้านเมืองที่ยังไม่อุดมสมบูรณ์ เพราะเพิ่งผ่านพ้นสงครามโลกครั้งที่ ๒ และเพื่อให้เหมาะสมกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยด้วย


พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

[ดูภาพทั้งหมดในหมวด]

หัวข้อ

คลิกอ่านและชมภาพทั้งหมดได้ที่เวปกูรูสนุก ด้านล่าง….

คำศัพย์ท้ายบล๊อค
บรม, บรม- [บอรมมะ] ว. อย่างยิ่ง, ที่สุด, (มักใช้นำหน้าคำที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า พระเจ้าแผ่นดิน และพระอัครมเหสี เป็นตน้น เพื่อแสดงพระเกียรติยศอย่างยิ่ง
 
อภิ คำประกอบหน้าศัพท์ที่มาจากภาษาบาลีและสันสฤตมีความหมายว่า ยิ่ง, วิเศษ, เหนือ,
 
จาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.