Jan 15 2009


.. บทเพลง พระคุณครู ..+*

Filed under Uncategorized

เนื่องในวาระโอกาสวันครู 16 มกราคม 2552

ได้เวียนมาบรรจบครบรอบในปีนี้ ขอคารวะคุณครูทุกท่าน

ด้วยบทเพลง “พระคุณครู” จากนักร้องเสียงหวานชาวเชียงราย

คุณธัญญาทิพย์ นครเชียงราย

โดยเป็นผลงานแต่งเนื้อร้องและทำนองโดย.. คุณแมน สปริงเกอร์

ซึ่งเป็นนักประพันธ์เพลงของสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย…

.


นอกจากคุณครูทุกท่านที่ได้ให้ความรู้แก่เราตลอดชีวิตแล้ว

ผู้ที่เราจะลืมไม่ได้ในการต่อสู้ 193 วันของพันธมิตร ก็คือ

คณะคุณครูหรืออาจารย์ มหาวิทยาลัยราชดำเนิน..

ขอขอบพระคุณคุณครูทุกท่านที่ขึ้นให้ความรู้

บนเวทีพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยทุกเวที

ด้วยเวลาอันจำกัด ต้องขออภัยที่ไม่สามารถนำภาพ

ของทุกท่านมาโพสไว้ ณ ที่แห่งนี้

จึงได้ภาพเพียงบางส่วน ขอบคุณภาพถ่ายจากเวป ผู้จัดการ…

เพลง พระคุณครู / ธ…คลิกที่ปุ่ม play > ด้านบนนี้เพื่อรับฟังเพลงได้เลยค่ะ..

เพลง พระคุณครู 

แมน สปริงเกอร์ … แต่งเนื้อร้อง- ทำนอง

ธัญญาทิพย์ นครเชียงราย… ขับร้อง

เป็นเพลงส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

ในชุด.. สัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง

พระคุณล้ำเลิศประเสริฐเหลือแสน

ครูทั่วแคว้นศิษย์พร้อมน้อมอัญชะลี

ครูเติมแต่งสิ่งดีให้แก่ชีวี

ครูใ้ห้ชีวิตอุทิศให้มา

น้ำใจเหมือนแม่ แม่พิมพ์ของฉัน

ครูปลูกฝัง สั่งสอนด้วยจรรยาบรรณ

ร่วมทุกข์สุขด้วยใจผูกพัน

ครูเป็นสะพานเชื่อมฝันให้เรา

สวัสดีคะ(ครับ) คุณครู

ครูให้ความรู้ คุณธรรมคู่คุณความดี

น้ำใจครูเอื้ออารีย์

เป็นแสงชีวีชี้ทางให้เดิน

เทิดทูนบูชา คุณครูของฉัน

ครูสร้างสรรความหวังหนุนให้ลูกศิษย์

ครูเหนื่อยยากซึ้งในชีวิต

ทำดีอุทิศ ทดแทนคุณครู

 


No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.