May 26 2008


.. เพลงอโศก..-๑..+*

ฟังเพลง.. เก็บสาระในเพลงได้ – ดี

ฟังเพลง.. นำสาระมาปฏิบัติพัฒนาตนได้.. ดีกว่า

ฟังเพลง.. แยบคายปฏิบัติมีมรรคผลจนกระทั่งถึงนิพพาน – ดีประเสริฐสุด..

..

 

.ขอบคุณเวปลมหลวงเอื้อเฟื้อภาพสวย.

.

..

-+ เพลงฟ้าต่ำ แผ่นดินสูง +

..ครูรัก รักพงษ์  เนื้อร้อง / ทำนอง

วัชราภรณ์ สุขสวัสดิ์ ขับร้อง 

 

ต่ำคือแดนเขตแผ่นดิน

เขตเมฆินทร์ เขตแดนฟ้า

สูงส่งเหลือคณา พาให้คะนึง

แดนดินแดนฟ้า ตราไว้ประหนึ่ง

แยกส่วนที่พึง ตรึงรั้วกั้นฟ้าแบ่งดิน

(ซ้ำ) แต่ดวงใจคน ดิ้นรน

ไม่รู้แดนถิ่น

ไม่อาจแบ่งฟ้าดิน

มันโผผินบินผ่าน..หาญ กล้า

เรื่องดวงใจไม่มีแดน

เขตเมืองแมนจะไปหา

หัวใจมันกล้า

แดนฟ้าต่ำ ดินสูงได้

ไม่นึกกลัว…

หัวใจมันกล้า

แดนฟ้าต่ำ ดินสูงได้

ไม่นึกกลัว…

..

 

*

 

เชย เชย แจ๊ส -05- …

 

*

*

**

*

*

..

.

.

 

๐ เพลง กองทัพพุทธธรรม ๐

คำร้อง/ทำนอง ครูรัก รักพงษ์

*

ขอ.. กองทัพพุทธธรรม นำพาสันติสุข มาสู่แด่หมู่ชน

เหนือ.. ฟ้ายังมีฟ้า คนเหนือคนยังมีแน่

แต่ ..เป็นคนเหนือคน ผู้เพียรลดละสละตน

…หัด  อยู่กินเพียงน้อย

…เลิก  มลทินสินบน

…เข็ญ  คนจน คนรวย

ให้ช่วยช่วยกันแบ่งปันน้ำใจเขาเป็น จอมแห่งยุทธ

อาวุธคือ มือเปล่าเปล่า

แต่เฝ้าเพียร รบรา

ฆ่าคนลึกซึ้งถึงแก่นในเลือดจะสร้างสุขสันต์ นั่น มันฝันของใคร

ไร้ความเป็นไปได้ที่โลกจะดีด้วยอาวุธนำ

ต้องเป็นคนหัวใจเหนือในยศลาภ

เพียรล้างคราบ คดโกงเล่ห์ลมคมขำ

ข้อเขียนคมลิ้น ศิลปานานาสื่อนำ

ฆ่าตัวเองซ้ำ แม้นทำด้วยรัก โฉด โกรธ โลภ หลงต้องเพียรค้นคั้น จนเห็นจริงถึงสุด

เจียนถอดขุด ร้ายใดไม่พึงประสงค์

จะหลงติดหรือ ถือดีมีภัยเศษผง

มุ่งธรรมเป็นธง ทิศเดียวซื่อตรงมั่นคงแข็งแรงพร้อม มวลผู้บูชา ปรารถนาพาสันติสุขสู่ชน

เมื่อสร้างคนจนเกิดตนพ้นโลก-

นี้ โชคดีที่สังคม มืดมนจะได้ชมแสง

หากรวมกันปรับกันฟั่นเกลียวใจไม่ระแหง

ไม่แฝงกลจนหลงผิด เป็นเห็นว่าดี


เกิด กองทัพธรรมกรำย่ำไปทุกถิ่น

ชุบชีพชีวิน สิ้นงมงายกลับกลายเป็นสุขี

ช่วยปวงชนให้พ้นเลว แรงร้าย ราวี

เชิญน้อมพลีกิเลสเถิด จะเกิดเป็นกองทัพธรรม

.

.

.

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

.

 

 

+*………….+*

 คลิ๊กฟังเพลงอื่น ๆ ค่ะ..

 

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.