Jul 20 2011


.. บุพเพนิวาสานุสติญาณ

.
.
.
ภาพ วันขึ้นปีใหม่ 2554 / กลางทุ่งนา เชียงราย
.
.
.
.
○•••••••••○
.
.
ตะวันเช้า เคลื่อนมา เบิกฟ้าใหม่
ฉาบสีทอง อำไพ ทั่วทั้งหล้า
ย้อมหมอกขาว พราวทุ่ง ละอองทา
ห่มผืนนา หยาดน้ำค้าง พระพร่างพราย
งามศิลป์สร้าง วาดระบาย ในห้วงทัศน์
เป็นภาพชัด มิเลือนลบ มลายหาย
มีดวงตา เป็นกล้องจับ ทุกเส้นลาย
สมองเก็บ บันทึกถ่าย ทุกความจำ

.

เป็นสัญญา เก็บไว้ บ้างตื้นลึก
แต่ผนึกในวิญญาณ แม้นานล้ำ
จนข้ามภพ มิจบชาติ อาจกระทำ
เมื่่อเกิดย้ำ ก็ฟื้นหนอ ก่อปัญญา
ตะวันเช้า เคลื่อนมา กาละเคลื่อน
จากนาที เป็นวันเืดือน มิรู้ล้า
คือความเกิด สดใส ร่วง โรย ลา

คือเคลื่อนมา คล้อยพราก แล้วจากไป
เป็นอย่างนี้ นี่เอง วงวัฏฏะ
คนเอยละ หลงโลภ แลหลงใหล

เพราะมิอาจ อยู่ยั้งยืน ทุกคนใคร

เมื่อมีชีพ ควรก่อให้ เกิดสิ่งงาม
เพราะทุกกรรม ทุกภาพ ล้วนปรากฏ
มิละลด เลือนไป หรือก้าวข้าม
ต้องรับสุข-ทุกข์ถ้วน ทุกรูปนาม
มิละลดเป็นเงาตามทุกตัวตน
นี่คือความยุติธรรม ย้ำปรากฏ
ที่กำหนดพิพากษา ไม่สับสน
จงเชื่อในกรรมดี บันดาลดล
ในคนดี จึ่งรอดพ้น ทุกข์ถ้วนภัย
เมื่อความชั่วเกิดมา ฟ้ากำหนด
ก็เป็นกฏบันดาลมา อย่าสงสัย
ให้บำเพ็ญ อย่าอดสู ฝ่าสู้ไป
เป็นหนทาง จังหวะได้ ทำดีงาม
ขอขอบคุณความชั่ว คนชั่วเถิด
ที่กำเนิด มาในไทยสยาม
เป็นโจทย์ใหญ่ ให้เราได้ พยายาม
อาศัยความไหวพริบ หยิบความดี
ตะวันเช้า เคลื่อนมา เบิกฟ้าใหม่
ฉาบสีทอง อำไพ อีกวันนี้
ไล่หมอกมัว อวิชชา พ้นราคี
ห่มชีวี อาบบุญค้ำ เมืองธรรมา..
.
.
.
○•••••••••○
.
.
.
.

• ชบาแดงสีเหลือง •
เชียงราย

ก่อนเทียงคืน วันอังคาร

ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

6 responses so far

Jul 20 2011


.. บุพเพนิวาสานุสติญาณ

.
.
.
ภาพ วันขึ้นปีใหม่ 2554 / กลางทุ่งนา เชียงราย
.
.
.
.
○•••••••••○
.
.
ตะวันเช้า เคลื่อนมา เบิกฟ้าใหม่
ฉาบสีทอง อำไพ ทั่วทั้งหล้า
ย้อมหมอกขาว พราวทุ่ง ละอองทา
ห่มผืนนา หยาดน้ำค้าง พระพร่างพราย
งามศิลป์สร้าง วาดระบาย ในห้วงทัศน์
เป็นภาพชัด มิเลือนลบ มลายหาย
มีดวงตา เป็นกล้องจับ ทุกเส้นลาย
สมองเก็บ บันทึกถ่าย ทุกความจำ

(more…)

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.