May 11 2011


๐ กรรม ~ กาละ ๐..+*

.
.
.
อัศดงปิดม่านฟ้าอีกคราแล้ว
ตลอดแนวป่ารื่นชื้นหยาดฝน
เพื่อหมาดดินที่เคยแห้งแล้งร้อนลน
จนฝุ่นปลิวเป็นเถ้าป่นโปรยลมพา….
.
.
.
ขอบคุณภาพประกอบจากอินเตอร์เนต..

.

.

.

.
เมล็ดพืชเอย หลับใหลในครรภ์ด้าว
อุ่นอบอ้าวปลุกอาบชื้นตื่นวรรษา
ก็งอกลิ ผลิใบ แตกตุ่มตา
ชูใบน้อย เชิดฟ้า อำลาดิน…
.
.
.

.
.
 

.
กาลเวลาหมุนเลื่อน เคลื่อนมิหยุด
สรรพสิ่ง มินิ่งรุด ต่างแปรสิ้น
วันสู่คืน สัปดาห์ เดือน เป็นอาจิณ
คือชีวินที่เกิด-ดับ กับวงเวียน…..
.

.

.
นิเวศน์ป่า เปลี่ยนไป ในทุกปี
แต่ยังมี “สัจจะ” มิแปรเปลี่ยน
คือกระแส ความรู้ ให้เราเรียน
ในกงเกวียนกาลรุด มิหยุดญาณ…..
.

.

.
รัตติกาลมืดมิดสนิทแสง
เสียงแมลงขับซ้องเพลงประสาน
กลิ่นนางแย้มโชยมอบปลอบวิญญาณ
เพื่อพ้นผ่านทั้งทุกข์สุขแห่งวัยวัน…..
.

.

.
มันจะผ่าน ตระหนักรู้ มันจะผ่าน
ทั้งโกฏิแสน ทิวาวาร ล้วนผ่านผัน
ความทุกข์เป็นคมดาบ ปราบอาธรรม์
เป็นเพลิงไฟประลัยกัลป์ ที่ผลาญลน….
.

.

.
จงเชื่อในกรรมดี อย่ามีท้อ
 
จงทำต่อมั่นความดี ทุกแห่งหน
 
จึงสมค่าเกิดมาเป็นตัวคน
 
จิตล่วงพ้นความเป็นสัตว์ตัดอบาย….
.
.
.

.
 

.
.
.
กาลเวลาเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่ง
สรรพสิ่งเคลื่อนตามคงความหมาย
ก่อนถึงกาลแตกดับกับความตาย
อย่าให้สาย จงทำดี เดี๋ยวนี้เอย…..
.

.

.
๐ ชบาแดงสีเหลือง ๐

01.50 น. 11-5-2554 

ในค่ำคืนสงัดสงบ  จ.เชียงราย.
.
.
.
-ขอบคุณภาพนี้จาก ปู่ลิง ค่ะ.. –

2 responses so far

May 11 2011


๐ กรรม ~ กาละ ๐..+*

.
.
.
อัศดงปิดม่านฟ้าอีกคราแล้ว
ตลอดแนวป่ารื่นชื้นหยาดฝน
เพื่อหมาดดินที่เคยแห้งแล้งร้อนลน
จนฝุ่นปลิวเป็นเถ้าป่นโปรยลมพา….
.
.
.
ขอบคุณภาพประกอบจากอินเตอร์เนต..

(more…)

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.